Rapporter och publikationer

Här finner du länkar till intressanta rapporter och publikationer.

Årsredovisning 2016 HKScan Corporation

annualreport2016.hkscan.com

En god matupplevelse – Läs mer om HKScans hållbarhetsarbete

För oss är det en självklarhet att arbeta med en hållbar produktion. Läs mer om vårt arbete i Sverige och vad vi gör för att bli lite bättre varje dag inom hållbarhet rörande djuromsorg och miljö, men även rörande social och finansiell hållbarhet.

Till folder om HKScans hållbarhetsarbete

Svenskt Kött – Nötkött och klimat

Fakta om svenska nötkreatur och deras påverkan på klimatet. Under de senaste åren har vår konsumtion av kött hamnat i fokus. Särskilt nötkreaturen har blivit något av syndabockar för den globala uppvärmningen. I den här rapporten har Svenskt Kött samlat fakta om våra nötkreatur och deras klimatpåverkan.

Till rapporten Nötkött och klimat

Hagaintiativets klimatbokslut

Företagen i Hagainitiativet har tagit fram ett gemensamt klimatbokslut. I Hagainitiativets klimatbokslut redovisas företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen.

Till Hagaintiativets klimatbokslut

WWF Soy Scorecard

För att kartlägga hur olika företag i livsmedelskedjan arbetar med ansvarsfullt producerad soja har WWF utvecklat ett scorecard. 133 europeiska företag är representerade och nedan finner ni en länk till HKScan Swedens scorecard.

Till WWF Soy Scorecard

åresredovisning