Engagemang

HKScan är engagerade i flera projekt och initiativ. Här kan du läsa mer om dem.

Hagainitiativet

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Hagainitiativet vill visa att näringslivet är en del av lösningen i klimatomställningen. Det är en del av vårt samhällsansvar att ta klimatansvar, därför driver Hagainitiativet på för en ambitiösare klimatpolitik något som möjliggör för företagen att ta ännu större klimatansvar. I nätverket ingår: AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, HKScan Sweden, Preem, Siemens, Stena Recycling samt Sveaskog.

Läs mer om Hagainitiativet

Matmissionen:

Vi på HKScan donerar vårt livsmedelsöverskott till Matmissionen. Matmissionen har tre övergripande mål med sin verksamhet. Att ge plats för personer som står utanför arbetsmarknaden via arbetsträningsplatser, att möjliggöra för personer som lever i ekonomisk utsatthet att uppnå stärkt egenmakt samt bidra till minskat matsvinn.

Läs mer om Matmissionen

Hållbar livsmedelskedja

Svenska livsmedelsföretag har samlats i ett initiativ för att öka omställningstakten och samarbeta för att nå en hållbar livsmedelsproduktion och – konsumtion i Sverige. WWF medverkar som processledare, samordnare och inspiratör.

Målet med intiativet Hållbar Livsmedelskedja är att bidra till att nå en hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion till år 2030, med fokus på den svenska livsmedelskedjan. Samarbete och dialog mellan alla led i livsmedelskedjan bidrar till att öka omställningstakten. Genom att arbeta mot ett gemensamt mål ökar möjligheten att lösa problem som sträcker sig över hela livsmedelskedjan.

Läs mer om Hållbar livsmedelskedja

Svenska Sojadialogen

Bakom Sojadialogen står ett nätverk av svenska jordbruksproducenter, foderföretag, matproducenter och handelsföretag i hela kedjan från jord till bord och WWF. 29 företag och organisationer har ställt sig bakom en frivillig överenskommelse att ställa krav på att den soja som använts i den egna produktionen, inom ramen för vad respektive företag i sin egen leverantörskedja själv kan påverka, är ansvarsfullt producerad och certifierad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerra. Ansvarstagandet gäller oavsett om sojan använts i svensk produktion eller i produktionen av importerade livsmedel.

Läs mer om Sojadialogen

NEOT

HKScan och North European Oil Trade Oy har ett avtal om leveranser av biprodukter till foder från bioetanolproduktionen till HKScan djurleverantörer.

Läs mer om NEOT