Vårt hållbarhetsarbete

VI ÄR STORA MEN BRYR OSS OM DE SMÅ DETALJERNA

Det är angeläget för oss på HKScan att driva en långsiktig, hållbar utveckling inom alla områden där vi är involverade. Till konsumenter, leverantörer och anställda är det viktigt att vi kan visa att företaget har och lever upp till tydliga regler och policys. Vi ser vårt hållbarhetsarbete som en ständig förbättringsprocess där vi agerar ansvarsfullt och är öppna och ärliga i hela vår verksamhet.

Nature_field_6218

FYRA FOKUSOMRÅDEN FÖR ATT TA VÅRT ANSVAR

Ekonomisk hållbarhet

En långsiktigt god ekonomi, med långsiktiga investeringar och effektivtetsarbete hos HKScan är grunden för ett seriöst hållbarhetsarbete för att ge nytta till samhälle, leverantörer, kunder, medarbetare och konsumenter.

Djurvälfärd

Djurens välmående har alltid varit högt prioriterat hos såväl företaget som hos våra leverantörer. Sverige är troligtvis det land i världen som har bäst djurvälfärd och det vill vi slå vakt om och fortsätta bevara och utveckla.

Socialt engagemang

Att vara hållbara ur ett socialt perspektiv innebär för oss på HKScan att vi tillverkar ansvarsfull, god och säker mat, att vi värnar om medarbetarnas välbefinnande samt har goda relationerna till samhället och olika samhällsgrupper.

Miljö

Miljö- och klimatfrågor är centrala för HKScan och något vi tar på största allvar. Här gör vi stora insatser för ett ständigt förbättringsarbete. Vårt gemensamma mål är att minska vår klimatpåverkan i Sverige med 95 % till 2030 i vår produktion, vid djurtransporter och tjänsteresor.

VÅR VÄRDEKEDJA – FRÅN GÅRD TILL BORD

Vi är en del av en komplex värdekedja som kräver omfattande arbete för god kontroll. Vi är stolta över den insyn vi har från genetik och avel hela vägen till att produkterna når konsumenten i butik eller på restaurangen. Våra starka varumärken är din garant och trygghet för att vår mat är säker och ansvarsfullt producerad.Vår värdekedja