SOCIAL HÅLLBARHET

Att vara hållbara ur ett socialt perspektiv innebär för oss på HKScan att vi tillverkar säker och ansvarsfullt producerad mat, att vi värnar om medarbetarnas välbefinnande samt har goda relationerna till samhället och olika samhällsgrupper. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, känna engagemang och ansvar samt få goda förutsättningar att prestera. På så sätt kan vi leverera högkvalitativa produkter till våra konsumenter. Vi vill att du som konsument alltid ska känna dig trygg med maten du äter. Därför tar vi ansvar genom hela värdekedjan. Från djurets välmående till färdig produkt.

NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD VI JOBBAR MED:

Foder enligt strikta krav: All soja som används i hela värdekedjan för kött i Sverige är certifierad för sociala och miljömässiga krav. Fodret uppfyller de strikta krav som finns i RTRS och ProTerra.

Livsmedel till Matmission: Vi donerar vårt överskott till Matmissionen. På detta sätt minskar vi matsvinnet och skapar social nytta genom försäljning av funktionella varor till rabattterat pris som annars skulle slängas.

Certifierad produktion: Alla våra produktionsanläggningar är certifierade för livsmedelssäkerhet enligt FSSC och ISO, samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Sänkt salthalt: Vi arbetar fortlöpande med att göra våra produkter mer hälsosamma bland annat genom att minska salthalterna.

smaken av sverige fk 1

VI SATSAR PÅ VÅRA MEDARBETARE

Intern utbildning: Vi satsar på att utveckla duktiga medarbetare och har många utvecklingsalternativ såsom Leadership Academy. Aspirantprogrammet är ett annat exempel där våra medarbetare får gå ett internt traineeprogram för att utvecklas till framtidens ledare.

Systematiskt arbetsmiljöarbete: Vi arbetar med att minska skaderisken genom att visualisera skadefria och skadedrabbade dagar i produktionen. Vi genomför skyddsronder på varje avdelning, sätter förbättringsaktiviteter och följer upp satta mål och aktiviteter vid skyddskommitté och tavelmöten.

Medarbetarundersökning: Utförs vart annat år vilka hjälper oss att utveckla organisatorisk och social arbetsmiljö.

Referensgrupper: Vi ingår ofta i referensgrupper med bransch och myndigheter då vi anses ha stor och bred kompetens inom hela livsmedelskedjan.

Smaken av sverige 9