MILJÖ

Transporter, produktion och lagerhantering är alla områden som belastar omgivningen. På gårdarna används vatten och mark och när djuren idisslar frigörs växthusgaser. Vår verksamhet innebär med andra ord ett stort miljöansvar som vi tar på största allvar. Vi har tydliga nyckeltal för miljö, klimat och matsvinn för att uppnå minskad förbrukning av el, vatten och andra insatsvaror. Vi har ett tydligt klimatmål – att minska CO2-utsläppen med 95 % till 2030.

NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD VI JOBBAR MED:

Allt på ett djur blir något: Vi tar alltid anatomiskt ansvar. Hos oss blir allt på ett djur något. Vi använder hela djuret, från nos till svans. Det som inte blir mat blir istället ingredienser till andra industrier såsom läkemedel, kläder, djurmat, biogas med mera.

100% Grön el: På företagets samtliga anläggningar i Sverige och Polen används 100 procent Grön el. Att gå från gasoleldning till fjärrvärme och förnyelsebar energi är en naturlig del av HKScans miljöstrategi. Både anläggningen i Kristianstad och i Skara är uppkopplat mot miljövänlig fjärrvärme. I Linköping används bioånga.

Klimatsmarta produkter: Vi lanserade nya mer miljövänliga produkter – Järpish, Korvish och Burgish med 50 % svenska grönsaker och 50 % svenskt kött. Både smart och gott!

Nya förpackningar: Vi har bytt våra förpackningar för konsumentförpackat kött, till förpackningar med hög andel återvunnen PET. Förändringen innebär att koldioxidutsläppen för trågen halveras. Vi anpassar även storleken på förpackningarna. Våra vakuumförpackningar förlänger hållbarheten på köttdetaljer och bidrar till mörare kött och mindre matsvinn.

Export av unika delar: Unika detaljer på djuren, som vi av tradition inte äter i Sverige, förädlas och exporteras till andra länder. På så sätt försäkrar vi oss om att så mycket av djuret som möjligt blir livsmedel och minimerar vårt matsvinn. Detta är både bra för miljön och vår lönsamhet.

hand omgjord