DJURVÄLFÄRD

Som stort matföretag med kontroll över hela värdekedjan är det vårt ansvar, och vår skyldighet, att samarbeta nära och ställa höga krav på våra djurleverantörer och transportörer som levererar djur till oss. Kan man se sin råvara i ögonen måste man ta ansvar. Vi prioriterar att främja djurens välbefinnande inom exempelvis avel, djurhållning och transport. Vi tar på oss ett stort ansvar i utvecklingen av djurens välfärd.

Alla djur i Sverige som föds upp av människor omfattas av den svenska djurskyddslagen, som är en av de mest omfattande i världen. Den bygger på en förebyggande djurhälsovård i nära samverkan mellan uppfödare, veterinärer och myndigheter. Här kan du läsa mer om Sveriges djurskyddslagstiftning http://www.svensktkott.se/om-kott/darfor-svenskt-kott-fordjupning/varldens-mest-omfattande-djurskyddslag/

NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD VI JOBBAR MED:

Frekventa gårdsbesök: Vi utförde ca 1000 besök på gårdar förra året för att bland annat se över och säkra djuromsorgen.

Låg användning av antibiotika: Friska djur behöver inte antibiotika. Antibiotikaresistens och den minskade effekten hos antibiotika vid behandling av sjukdomar är ett stort globalt problem. Varken HKScan eller våra djurleverantörer använder antibiotika förebyggande eller för att gynna djurens tillväxt. Behandling av antibiotika görs endast på enstaka sjuka djur för att främja god djuromsorg efter ordination av en veterinär.

Nationell övervakning: Vi deltar aktivt och hjälper till i den nationella övervakningen av djursjukdomar.

Rådgivningstjänster: Frågor och utveckling som gäller förbättring av lönsamhet, djuromsorg och genetik.

Certificerad personal: Hos oss har alla djurtransportörer och all personal som jobbar med levande djur speciell utbildning och är certifierade.

Three cattle standing behind electric fence, with one staring off into the sunset.