Kategori: En klimatsmart ko

kalv

En frisk ko är ett klimatsmartare djur

Sverige har en god djuromsorg, frisk djur och EU:s lägsta användning av antibiotika. Detta är en klimatfördel eftersom djuren kan utnyttja det foder de äter mer effektivt. Ny forskning från SLU visar också att gödseln kan läcka mindre växthusgaser med låg användning av antibiotika. Antibiotika som ges till kor kan påverka ekosystemet långt utanför det […]

Läs mer

vallfoder

Rätt foder är bra för både korna och klimatet

Rätt mängd foder påverkar djurens välmående, har effekt på klimatpåverkan men är också den största enskilda kostnaden för en djurproducent. HKScan har en egen foderverksamhet i Sverige som syftar till att på olika sätt ge våra leverantörer högre kvalitet och hållbarhet i sin foderproduktion, vilket ger långsiktig lönsamhet. Nötkreaturens behov av vinterfoder bidrar till att […]

Läs mer

kor

Betande nötkreatur är viktiga för Sverige!

Våra nötkreatur är bra till mycket. Utöver mjölk, kött och skinn ger nötkreaturen oss en lång rad andra nyttigheter som lätt glöms bort. Exempelvis binder det gräs som nötkreaturen betar kol. De betande djuren bidrar även till öppna kulturlandskap och bevarandet av biologisk mångfald. I Sverige finns ett krav på utevistelse för idisslare under sommarhalvåret. […]

Läs mer

rapporten nötkött och klimat

Svenskt Kött släpper rapport om nötkött & klimat

I samband med HKScans seminarium i Almedelen ”En klimatsmart framtid – så fixar vi biffen” släpper Svenskt Kött en rapport om nötkött och klimat. Rapporten innehåller information om svenska nötkreatur och deras påverkan på klimatet. – Nötkreaturen har gjorts till syndabock i klimatdebatten. Men det är stor skillnad på hur uppfödning ser ut i olika delar av världen. Jag […]

Läs mer

Direkt från Almedalen – ”En klimatsmart framtid – så fixar vi biffen”

Med inspel från såväl branschen som forskningen och politiken bjuder HKScan under Almedalsveckan in till seminarium kring en av de hetaste frågorna i svensk klimatdebatt – Svenska kor är nödvändiga för att kunna nå de svenska miljö- och klimatmålen. Samtidigt pågår ett långsiktigt strategiskt arbete för att reducera den totala klimatpåverkan i hela produktionskedjan från […]

Läs mer