Kategori: Aktuellt

finland 100 år

Finland firas rejält i Kungsträdgården

År 2017 fyller Finland 100 år, och det firar vi tillsammans med en stor festival i Kungsträdgården den 24–26 augusti.  Musik, mat, underhållning, utställningar och diskussioner med finländskt tema fyller Kungsträdgården under tre dagar. HKScan står som samarbetspartner tillsammans med ett antal andra finsk-svenska storföretag. HKScan står med en monter i Kungsträdgården och kommer under […]

Läs mer

HK Scan, Omega 3+ pork, mainoskuva. Location: Sweden. PHOTO: Roni Lehti.

Framtiden för den svenska biogasen

Sveriges satsningar på biogas har genom åren visat bredden av de samhällsnyttor som biogasproduktionen ger, exempelvis jobb på landsbygden, omhändertagande av avfall, minskad klimatpåverkan, cirkulär ekonomi, innovationer, en bättre havsmiljö och gödsel till ekologiskt jordbruk. Dessa samhällsnyttor är nu hotade på grund av EU-ländernas olika stödsystem som gör att den biogas som importeras till Sverige […]

Läs mer

hkscan i almedalen

Besök oss i Almedalen!

Nästa vecka befinner vi på HKScan oss i Almedalen. Vill du träffa oss? Besök då vårt seminarium på onsdag där vi talar om kött, hållbarhet och matglädje! Utöver vårt eget seminarium deltar vi även i andra seminarium – då i form av paneldeltagare.Nedan finner ni länkar till alla de tillfällen där ni kan träffa oss. […]

Läs mer

HK Scan, Omega 3+ pork, mainoskuva. Location: Sweden. PHOTO: Roni Lehti.

Sveriges utsläpp skulle vara 2 procent högre utan Hagaföretagens åtgärder

Utan företagen i Hagainitiativet skulle Sveriges utsläpp vara 2 procent högre eller 1,1 miljoner ton växthusgaser. Minskningar beror på åtgärder som exempelvis övergång till biobränslen och effektivisering i företagens egen verksamhet. Det framgår av Hagainitiativets klimatbokslut som publiceras idag. Dessutom visar klimatbokslutet att det genomsnittliga Hagaföretaget har ökat sin omsättning med sex procent sedan deras […]

Läs mer

hand omgjord

Näringslivet bör visa vägen när USA lämnar Parisavtalet

Idag är vi extra stolta medlemmar av Hagainitiativet – ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Kraften i klimatomställningen är för stark för att hindras av USAs beslut! Pressmeddelande från Hagainitiativet: Under torsdagen gjorde Donald Trump allvar av […]

Läs mer