Kategori: Miljö

Se filmen: En klimatsmart ko

Många tror att kossan är den värsta klimatboven som finns, men det stämmer inte! Våra svenska kossor släpper ut klimatgaser, men samtidigt är de till stor nytta för miljön. Det finns många sätt att värdera klimat- och miljöpåverkan från den mat vi väljer att konsumera. Utsläpp av CO2-ekvivalenter är ett sätt, mervärden i ekosystemet ett […]

Läs mer

Ulf soneson redigerad

En hållbar framtid för det svenska köttet: Minskad konsumtion och ökad produktion?

Vi fortsätter att diskutera en hållbar framtid för det svenska köttet. Denna gång har vi med oss Ulf Sonesson. Ulf är forskare med fokus på miljösmarta produkter för hållbar konsumtion. Han arbetar idag på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och har lång erfarenhet av forskning på en hållbar livsmedelskedja. ”Min utgångspunkt är att en helt […]

Läs mer

Cattle_Charolais_01_6393_6

Det är stor skillnad på kött och kött

Debatten kring köttets miljö- och framförallt klimatpåverkan grundar sig inte bara i dagens köttkonsumtion, utan i att efterfrågan på kött globalt sett kommer att öka markant. Detta beror dels på befolkningsökning och dels på att välståndet i världen ökar, och med det efterfrågan på kött. Naturliga förutsättningar och produktionssystem skiljer sig åt mellan världens länder. […]

Läs mer

Cattle_Hereford_09_6395_2

Kon och vattnet

Det har förts många diskussioner om våra boskapsdjurs miljöavtryck. Bland annat har våra nötkreaturs vattenavtryck flitigt debatterats. Och att konstatera är att vattenförsörjningen till jordbruket ser väldigt olika ut i olika länder. Detta beror på att klimatet och våra sötvattenstillgångar skiljer sig åt i olika delar av världen. I Sverige har vi gott om vatten […]

Läs mer

kalv

En frisk ko är ett klimatsmartare djur

Sverige har en god djuromsorg, frisk djur och EU:s lägsta användning av antibiotika. Detta är en klimatfördel eftersom djuren kan utnyttja det foder de äter mer effektivt. Ny forskning från SLU visar också att gödseln kan läcka mindre växthusgaser med låg användning av antibiotika. Antibiotika som ges till kor kan påverka ekosystemet långt utanför det […]

Läs mer

vallfoder

Rätt foder är bra för både korna och klimatet

Rätt mängd foder påverkar djurens välmående, har effekt på klimatpåverkan men är också den största enskilda kostnaden för en djurproducent. HKScan har en egen foderverksamhet i Sverige som syftar till att på olika sätt ge våra leverantörer högre kvalitet och hållbarhet i sin foderproduktion, vilket ger långsiktig lönsamhet. Nötkreaturens behov av vinterfoder bidrar till att […]

Läs mer