Kategori: Djuromsorg

Möt Andreas Lidén och se hans vardag för en mer klimatsmart djuruppfödning

I Sverige sysselsätter den svenska nötköttsproduktionen över 10.000 personer varav hälften arbetar i förädlingsindustrin och resten på någon av våra många gårdar. Det svenska nötköttet har 25 procent lägre klimatpåverkan än snittet i EU, vilket beror på våra friska djur, men också på det sätt de svenska korna föds upp. Besök Andreas Lidén som bland […]

Läs mer

Se filmen: En klimatsmart ko

Många tror att kossan är den värsta klimatboven som finns, men det stämmer inte! Våra svenska kossor släpper ut klimatgaser, men samtidigt är de till stor nytta för miljön. Det finns många sätt att värdera klimat- och miljöpåverkan från den mat vi väljer att konsumera. Utsläpp av CO2-ekvivalenter är ett sätt, mervärden i ekosystemet ett […]

Läs mer

Cattle_Charolais_01_6393_6

Det är stor skillnad på kött och kött

Debatten kring köttets miljö- och framförallt klimatpåverkan grundar sig inte bara i dagens köttkonsumtion, utan i att efterfrågan på kött globalt sett kommer att öka markant. Detta beror dels på befolkningsökning och dels på att välståndet i världen ökar, och med det efterfrågan på kött. Naturliga förutsättningar och produktionssystem skiljer sig åt mellan världens länder. […]

Läs mer

kalv

En frisk ko är ett klimatsmartare djur

Sverige har en god djuromsorg, frisk djur och EU:s lägsta användning av antibiotika. Detta är en klimatfördel eftersom djuren kan utnyttja det foder de äter mer effektivt. Ny forskning från SLU visar också att gödseln kan läcka mindre växthusgaser med låg användning av antibiotika. Antibiotika som ges till kor kan påverka ekosystemet långt utanför det […]

Läs mer

vallfoder

Rätt foder är bra för både korna och klimatet

Rätt mängd foder påverkar djurens välmående, har effekt på klimatpåverkan men är också den största enskilda kostnaden för en djurproducent. HKScan har en egen foderverksamhet i Sverige som syftar till att på olika sätt ge våra leverantörer högre kvalitet och hållbarhet i sin foderproduktion, vilket ger långsiktig lönsamhet. Nötkreaturens behov av vinterfoder bidrar till att […]

Läs mer

kor

Betande nötkreatur är viktiga för Sverige!

Våra nötkreatur är bra till mycket. Utöver mjölk, kött och skinn ger nötkreaturen oss en lång rad andra nyttigheter som lätt glöms bort. Exempelvis binder det gräs som nötkreaturen betar kol. De betande djuren bidrar även till öppna kulturlandskap och bevarandet av biologisk mångfald. I Sverige finns ett krav på utevistelse för idisslare under sommarhalvåret. […]

Läs mer