Kategori: CSR

Rätt temperaturer kan minska matsvinnet

Idag skriver vår Försäljningsdirektör Petra Blomberg i Hagainitiativets blogg: Den miljöpåverkan som våra produkter ger upphov till under sin väg från jord till bord sker helt i onödan om maten slängs i slutändan för att det slarvats med förvaringstemperaturen någonstans i värdekedjan. Enligt Livsmedelsverkets beräkningar slänger en tvåbarnsfamilj mat för ungefär 6 000 kr varje år. […]

Läs mer

kor

Stora miljövinster HKScan i Skara

Förnyelsebar energi i Skara – oljebehovet har minskat med ca 85 procent HKScan i Skara har det senaste halvåret övergått till en stor del förnyelsebar energi då den andra etappen verkställdes fullt ut under hösten. Förändringen har genomförts i två steg och har inneburit att HKScan sänkt sitt oljebehov på anläggningen med 85 procent, från […]

Läs mer

Kräv hållbar sojaproduktion

Idag skriver medlemmarna i Sojadialogen på SvD Näringsliv debatt: ”Vi är 28 svenska livsmedelsföretag och organisa­tioner som är med i utvecklingen av en global marknad för ansvarsfullt producerad och certifierad soja. Därmed bidrar vi till att minska avskogningen i Sydamerika och till minskade utsläpp av växthus­gaser. Fler företag måste nu ta ansvar för att stoppa avskogningen.” Läs hela […]

Läs mer

Minskat matsvinn

Matsvinnet ett stort slöseri med resurser och miljöpåverkan, i Sverige slänger vi årligen 81 kg mat per person. Den här veckan är det European week for waste reduction, ett initiativ som syftar till att öka medvetandet om resurser och avfallshantering. Därför uppmärksammar HKScan Sweden och initiativet Hållbar livsmedelskedja matsvinnet extra mycket den här veckan. På […]

Läs mer