Kategori: CSR

Cattle_Charolais_01_6393_6

Det är stor skillnad på kött och kött

Debatten kring köttets miljö- och framförallt klimatpåverkan grundar sig inte bara i dagens köttkonsumtion, utan i att efterfrågan på kött globalt sett kommer att öka markant. Detta beror dels på befolkningsökning och dels på att välståndet i världen ökar, och med det efterfrågan på kött. Naturliga förutsättningar och produktionssystem skiljer sig åt mellan världens länder. […]

Läs mer

rapporten nötkött och klimat

Svenskt Kött släpper rapport om nötkött & klimat

I samband med HKScans seminarium i Almedelen ”En klimatsmart framtid – så fixar vi biffen” släpper Svenskt Kött en rapport om nötkött och klimat. Rapporten innehåller information om svenska nötkreatur och deras påverkan på klimatet. – Nötkreaturen har gjorts till syndabock i klimatdebatten. Men det är stor skillnad på hur uppfödning ser ut i olika delar av världen. Jag […]

Läs mer

420445_10151402088895578_1980866089_n

För ett fossilfritt Sverige

Fossila bränslen är den enskilt största källan till utsläpp av växthusgaser vilka bidrar till klimatförändringarna. 74 % världens utsläpp kommer från fossila bränslen. I Sverige står användningen av fossila bränslen för drygt 30 procent av vår totala energianvändning enligt siffror från Naturvårdsverket. I köttproduktionen förekommer utsläpp från fossila bränslen både i jordbruket och produktionen. Främst […]

Läs mer

1086_20cm (2) (002)3

Nytänkande samarbete sparar 1 300 ton koldioxid per år

Ett unikt samarbete mellan HKScan, Skara energi och SUEZ (tidigare SITA) minskar utsläppen av fossil koldioxid med mer än 1 300 ton per år. Samarbetet innebär att deponigas från SUEZ anläggning nu används i produktionsprocessen i HKScans anläggning. Ett gemensamt initiativ som man hoppas ska inspirera andra företag och kommuner runt om i landet till […]

Läs mer

hållbar2

Vägen mot hållbar produktion och konsumtion

En omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. Att alla måste äta mat är ett faktum . Produktion och konsumtion av livsmedel är en mycket stor verksamhet som omfattar hela kedjan från gård till bord  och har […]

Läs mer

HKScan Sweden fick höga poäng i WWF Soy Scorecard!

För att kartlägga hur olika företag i livsmedelskedjan arbetar med ansvarsfullt producerad soja har WWF gjort ett scorecard. Soja är en viktig proteinkälla i djurfoder och den globala efterfrågan ökar i takt med befolkningsökningen och mer efterfrågan på animalieprodukter. För HKScan är ansvarsfullt producerad soja en viktig del av en hållbar köttproduktion från gård till […]

Läs mer