Rätt temperaturer kan minska matsvinnet

Idag skriver vår Försäljningsdirektör Petra Blomberg i Hagainitiativets blogg: Den miljöpåverkan som våra produkter ger upphov till under sin väg från jord till bord sker helt i onödan om maten slängs i slutändan för att det slarvats med förvaringstemperaturen någonstans i värdekedjan. Enligt Livsmedelsverkets beräkningar slänger en tvåbarnsfamilj mat för ungefär 6 000 kr varje år. […]

Läs mer

Minskat matsvinn: Hela djuret

Matsvinnsveckan går mot sitt slut men vi kommer att fortsätta arbeta för att minska matsvinnet, och hoppas att du gör det också. Här berättar vi mer om hur vi arbetar för att alla delar på djuret ska tas till vara.   Nose to tail En stark trend inom modern matlagning är Nose to tail, det […]

Läs mer

Kräv hållbar sojaproduktion

Idag skriver medlemmarna i Sojadialogen på SvD Näringsliv debatt: ”Vi är 28 svenska livsmedelsföretag och organisa­tioner som är med i utvecklingen av en global marknad för ansvarsfullt producerad och certifierad soja. Därmed bidrar vi till att minska avskogningen i Sydamerika och till minskade utsläpp av växthus­gaser. Fler företag måste nu ta ansvar för att stoppa avskogningen.” Läs hela […]

Läs mer

Minskat matsvinn

Matsvinnet ett stort slöseri med resurser och miljöpåverkan, i Sverige slänger vi årligen 81 kg mat per person. Den här veckan är det European week for waste reduction, ett initiativ som syftar till att öka medvetandet om resurser och avfallshantering. Därför uppmärksammar HKScan Sweden och initiativet Hållbar livsmedelskedja matsvinnet extra mycket den här veckan. På […]

Läs mer

Vi ska minska energianvändningen 10 %

HKScan har inlett ett koncernövergripande energieffektiviseringsprojekt. Bolaget har ställt som mål att minskaenergianvändningen med 10 procent från 2014 fram till och med 2017, bundet till nettoförsäljningsindex. Koncernen arbetar också aktivt för att hitta metoder för minskning av utsläppen av växthusgaser. ”Vi arbetar oavbrutet för att förbättra våra processer och höja vår energieffektivitet. På så sätt minskar […]

Läs mer

Klimatdebatt – Hagainitiativets VDar i GP idag

Hej, Hagainitiativets VDar skriver i debbattartikel i Göteborgsposten idag: Högt satta mål i klimatpolitiken stimulerar innovationstakten, reducerar kostnader och stärker våra varumärken och konkurrenskraft. Vi välkomnar regeringens nya klimatmål. Nu behövs konkreta beslut, skriver representanter för Hagainitiativet. Vi i Hagainitiativet efterlyser mer ambitiösa mål för klimatpolitiken. Vi konstaterar att forskningen allt tydligare pekar på att klimatpolitiken i […]

Läs mer