FarmToFork_original

HKScan reviderar sin strategi

HKScans styrelse har godkänt koncernens strategi. Vår strategi går ut på att fokusera på konsumenten genom att leda matkedjan. Strategin ger oss en unik position inom den nordiska livsmedelsindustrin. Strategin ”Från gård till gaffel” fokuserar på ett aktivt ledarskap i livsmedelskedjan, med förmåga att förnya. Den betonar innovation, produktivitet och hållbarhet med starkt fokus på […]

Läs mer

finland 100 år

Finland firas rejält i Kungsträdgården

År 2017 fyller Finland 100 år, och det firar vi tillsammans med en stor festival i Kungsträdgården den 24–26 augusti.  Musik, mat, underhållning, utställningar och diskussioner med finländskt tema fyller Kungsträdgården under tre dagar. HKScan står som samarbetspartner tillsammans med ett antal andra finsk-svenska storföretag. HKScan står med en monter i Kungsträdgården och kommer under […]

Läs mer

Almedalen bild film

Se seminariet i efterhand!

Under tre intensiva dagar var representanter från HKScan på plats i Almedalen för att knyta kontakter, delta i paneldiskussioner och hålla i ett eget seminarium och mingel. HKScans närvaro i Almedalen 2017 kan sammanfattas i ett ord: succé! Nu kan du ta del av vårt seminarium Kött är framtiden – matglädje och hållbarhet i efterhand. Kolla […]

Läs mer

HK Scan, Omega 3+ pork, mainoskuva. Location: Sweden. PHOTO: Roni Lehti.

Framtiden för den svenska biogasen

Sveriges satsningar på biogas har genom åren visat bredden av de samhällsnyttor som biogasproduktionen ger, exempelvis jobb på landsbygden, omhändertagande av avfall, minskad klimatpåverkan, cirkulär ekonomi, innovationer, en bättre havsmiljö och gödsel till ekologiskt jordbruk. Dessa samhällsnyttor är nu hotade på grund av EU-ländernas olika stödsystem som gör att den biogas som importeras till Sverige […]

Läs mer

hkscan i almedalen

Besök oss i Almedalen!

Nästa vecka befinner vi på HKScan oss i Almedalen. Vill du träffa oss? Besök då vårt seminarium på onsdag där vi talar om kött, hållbarhet och matglädje! Utöver vårt eget seminarium deltar vi även i andra seminarium – då i form av paneldeltagare.Nedan finner ni länkar till alla de tillfällen där ni kan träffa oss. […]

Läs mer

HK Scan, Omega 3+ pork, mainoskuva. Location: Sweden. PHOTO: Roni Lehti.

Sveriges utsläpp skulle vara 2 procent högre utan Hagaföretagens åtgärder

Utan företagen i Hagainitiativet skulle Sveriges utsläpp vara 2 procent högre eller 1,1 miljoner ton växthusgaser. Minskningar beror på åtgärder som exempelvis övergång till biobränslen och effektivisering i företagens egen verksamhet. Det framgår av Hagainitiativets klimatbokslut som publiceras idag. Dessutom visar klimatbokslutet att det genomsnittliga Hagaföretaget har ökat sin omsättning med sex procent sedan deras […]

Läs mer