Utsläppsfritt redan 2040

Sverige bör vara helt eller nästan helt utsläppsfritt redan 2040, fem år före Sveriges regerings klimatmål. Stort fokus hos HKScan att minska klimatpåverkan i Sverige.

Att arbeta med att minska miljöpåverkan har aldrig varit så efterfrågat som idag, både från våra kunder och konsumenter, våra medarbetare och samhället i stort. Parisavtalet har ratificerats och Sverige håller på att anta en klimatlag som innebär att vi inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser till atmosfären år 2045. Samtidigt ska vi uppnå […]

Läs mer

Direkt från Almedalen – ”En klimatsmart framtid – så fixar vi biffen”

Med inspel från såväl branschen som forskningen och politiken bjuder HKScan under Almedalsveckan in till seminarium kring en av de hetaste frågorna i svensk klimatdebatt – Svenska kor är nödvändiga för att kunna nå de svenska miljö- och klimatmålen. Samtidigt pågår ett långsiktigt strategiskt arbete för att reducera den totala klimatpåverkan i hela produktionskedjan från […]

Läs mer

HKScan Sweden fick höga poäng i WWF Soy Scorecard!

För att kartlägga hur olika företag i livsmedelskedjan arbetar med ansvarsfullt producerad soja har WWF gjort ett scorecard. Soja är en viktig proteinkälla i djurfoder och den globala efterfrågan ökar i takt med befolkningsökningen och mer efterfrågan på animalieprodukter. För HKScan är ansvarsfullt producerad soja en viktig del av en hållbar köttproduktion från gård till […]

Läs mer

Jari Latvanen utnämnd till verkställande direktör för HKScan-koncernen

Detta pressmeddelande är översatt från börsmeddelandet ursprungligen på engelska och finska. HKScans styrelse har utnämnt Jari Latvanen (52), MBA, till verkställande direktör för HKScan Abp. Han kommer till HKScan närmast från Stora Enso där han varit chef för Consumer Board-divisionen och medlem i ledningsgruppen sedan början av 2015. Hans tidigare karriär omfattar posterna som verkställande […]

Läs mer