Klimatbokslut 2013

I dagarna har Hagainitiativet, och alla företag som ingår, publicerat vårt ”Klimatbokslut” http://hagainitiativet.se/wp-content/uploads/2014/05/Haga_klimatbokslut_2013_finalversion.pdf Hagainitiativets företag har som mål att minska sin klimatpåverkan med minst 40 % till 2020. Nytt för i år är att företagens klimatredovisning kopplas ihop med exempel på lönsamma klimatåtgärder med siffror på utsläppsreduktioner och kostnadsbesparingar. Vi är mycket glada att kunna […]

Läs mer

HKScan återkallar kokt medwurst på grund av påvisad listeria.

HKScan har i sin egenkontroll påvisat förekomst av listeria i kokt medvurst producerad den 8 januari . Listerian har påvisats i vår normala processkontroll vid provtagning på bäst-före dag 2014-02-02. Vi återkallar av säkerhetsskäl alla produkter som producerats på samma linje den 8 januari. Listeria dör vid tillagning över 72 grader. Vi uppmanar snarast våra […]

Läs mer

Tillbakadragande av Bullens pilsnerkorv

Vi har tyvärr upptäckt ett fel på vår Bullens pilsnerkorv 240gr. Vid tillverkningen av våra konservburkar av ovanstående produkt har något gått snett.  Utredning pågår men innan vi vet orsak kan vi inte garantera produktsäkerheten och avråder därför från konsumtion av denna batch. Kontakta vårt Matforum om du har köpt av Bullens pilsnerkorv med följande […]

Läs mer

Kommentar hästkött

Franska myndigheter avslöjade i mitten av december att kött från otillåtna hästar sålts som livsmedel tidigare i år. En del av detta har blandats med ett större parti hos ett belgiskt företag. Livsmedelsverket har fått besked om att 2,9 ton av detta kan ha sålts till Sverige och HKScan.  Den svenske importören, A-Key som kan ha levererat […]

Läs mer

Ammoniakläckage Linköping fredag

 All personal i Linköping har genomfört ett enastående arbete de senaste dagarna. Nu rullar fabriken som den ska, med en del tillfälliga lösningar, men utan att någon av våra kunder blivit drabbad av försämrad leveransservice.  Fantastiskt jobbat! Det fortsatta arbetet går nu ut på att söka rotorsak till varför läckage och brand inträffade, vad vi […]

Läs mer

Kort om forskningen kring djurtransporter och logistik samt samarbetet med HKScan.

Vi har sedan i våras ett samarbete med Linköpings Universitet, professor Uno Wennergren där vi tittar på möjligheterna att optimera intransport av slaktdjur. Vad vi tittar på är hur rutterna till slakterierna har skett, dvs vilka gårdar som respektive lastbil har besökt och hämtat djur på under sin väg till slakteri. Linköpings Universitet har i […]

Läs mer