Klimatredovisning 2014

År 2015 är ett klimatår. I september kommer FN:s generalförsamling att besluta om en hållbarhetsagenda i New York, och i december träffas världens ledare i Paris för att enas om ett nytt klimatavtal. Det är bra att världen enas om gemensamma klimatmål. Vår erfarenhet är att det är först när vi sätter mål som arbetet […]

Läs mer

Aktiv frisläppande kontroll på ready to eat produkter

Aktiv frisläppande kontroll på ready to eat produkter med syfte på höjd matsäkerhet. För ett år sedan återkallade vi från HKScan smörgåsmat tack vare att vi i vår egenkontroll hittade Listeria i ett paket skivad kokt medwurst. Parallellt med detta rapporterade SLV en markant ökning av listeriafall i Sverige. För att ta matsäkerhet och konsumenternas […]

Läs mer

Klimatmål visar vägen till långsiktig lönsamhet

Om ett år vill vi samlas i Paris och fira ett nytt globalt klimatavtal. Men mot bakgrund av det nyss avslutade klimatmötet i Lima förutsätter det att alla aktörer ökar tempot i klimatarbetet. Ett starkt klimatavtal behövs i första hand för kommande generationer och för jordklotet. Men det är också viktigt för näringslivet, av flera […]

Läs mer

Hållbar djurvälfärd

Ett hållbart samhälle och en hållbar djurhållning kan inte skapas utan att hänsyn tas till den globala utvecklingen. När världen krympt på grund av många och långa resor medför det en enorm spridningspotential där sjukdomar inte accepterar de barriärer som nationer eller ens kontinenter utgör utan mycket snabbt sprider sig över världen. Vi pratar dagligen […]

Läs mer

Klimatfrågor avgörande för näringslivet

Smältande isberg på Grönlandskusten. Foto: John Mcconnico/AP ”Vi är övertygade om att klimatomställningen kommer att vara en drivande kraft för framtidens näringsliv. En omställning är på sikt oundviklig och frågan är inte om utan hur den ska genomföras”, skriver 14 vd:ar. Med några få dagar kvar till valet är det hög tid att uppmärksamma frånvaron […]

Läs mer

Schysst kött i Almedalen

Många debatter och seminarier under veckan har handlat om det globala problemet med resistens mot antibiotika. Det har varit allt från Dagens Medicin där professor Otto Cars berättade att sista registreringen av ett nytt antibiotikum skedde för nästan 30 år sedan. Det är svårt, tidsödande och kostsamt att hitta nya antibiotikum. Generaldirektörerna för Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, […]

Läs mer