bild- framtidens kött

Hur jobbar HKScan med hållbarhet? Vera Söderberg svarar på frågor

Vår hållbarhetschef Vera Söderberg har intervjuats av tidningen Hållbart Samhälle.  De har samlat sveriges främsta hållbarhetsexperter för att svara på frågor om hållbarhetsarbete, om hur det är att vara klimatförebild och hur de ser på klimatmål och forskning.

Vad är det som utmärker ert hållbarhetsarbete som skulle kunna bli till ett bredare ambitiöst initiativ inom branschen eller med andra branscher i värdekedjan?

HKScan är aktören som kan driva och utveckla hela värdekedjan från gård till gaffel. Vi är länken mellan 11 000 lokala gårdar och miljontals konsumenter, därmed har vi insyn i djuromsorg, miljöpåverkan och socialt ansvar i hela värdekedjan och möjlighet att påverka utvecklingen. Vi arbetar hårt med att gå över till förnyelsebara energikällor samt att energieffektivisera- och certifiera vår produktion. Vi är även aktiva i ett antal samarbeten såsom Hållbar livsmedelskedja och Hagainitiativet.

vera

Hur mäter ni genomslagskraften av ert hållbarhetsarbete och vilka effekter har ni sett av dem?

Vi ser att våra konsumenter värdesätter den svenska köttproduktionens goda djuromsorg som innebär friska djur och därmed EU’s lägsta antibiotikaanvändning. Dessutom ser man vikten av ett öppet landskap och bevarande av biologisk mångfald. Svenskt kött har bland de lägsta utsläppen av växthusgaser i världen och mycket görs på våra svenska gårdar för att minska miljöpåverkan ytterligare. Vårt ansvar är att erbjuda ett hållbart kött, ett ansvarsfullt producerat kött genom hela kedjan, för att svenska konsumenter ska kunna inspireras och njuta av gott kött med gott samvete i generationer framöver.

Hur förhåller ni er till vetenskapligt nödvändig ambition när ni idag utformar era klimatmål?

Vetenskapen säger att vi bör begränsa temperaturökningen till 1,5 grader, vilket kräver en snabb global omställning. För oss som företag är det viktig att bidra både till Sveriges klimatmål och Parisavtalet, och helst lite till. Vi ställer höga krav på oss själva och har som mål att minska utsläpp från produktion och intransporter med 95 procent till år 2030, hitintills har vi minskat med 74 procent sedan 2003. De största klimatutsläppen från en köttbit uppstår på gården och vi kommer att kartlägga hela vår värdekedja samt sätta mål och strategier för att minska påverkan från de största utsläppskällorna.

Vilka politiska reformbehov ser ni för att kunna nå och kanske även överträffa era klimatmål?

Biogasproduktion är viktigt både i vårt arbete att nå nollutsläpp på våra produktionsanläggningar och för att minska utsläppen i jordbruket. Svenskt gödsel kan omvandlas till tre terawattimmar biogas, vilket skulle ge en minskning motsvarande fyra procent av Sveriges totala klimatutsläpp. Tyvärr är lönsamheten i de flesta fall för låg, en bredare samverkan mellan olika aktörer är en del av lösningen. Fossilfria transporter är en utmaning både i jordbruket och för industrin, vilket betyder att vi behöver en kombination av hållbart producerade biodrivmedel och elektrifiering.

Vilka är ert bolags mest lovande produkter och tjänster som kan ge stor klimatnytta ifall de ökar sin marknadsandel hos kunderna?

Vi har nyligen lanserat köttfärs i rullpack. Förpackningen förlänger hållbarhetstiden vilket möjliggör minskat matsvinn. Dessutom har rullpacken lägre klimatpåverkan än de traditionella trågen. När man äter kött är det viktigt att välja kött som är producerat med omtanke om djur och natur, genom att välja kött som är producerat i Sverige säkerställer du båda aspekter. Handlar man dessutom från ett företag som har ambitiösa klimatmål och siktar på att utveckla frågorna i hela värdekedjan har man gjort ett så bra val som möjligt.

Här kan du läsa intervjun i sin helhet:

http://www.xn--hllbartsamhlle-gibf.nu/miljarbete/sveriges-hallbarhetsexperter-svarar

Kommentera