besök på miljögård

Kocken Martin Hansen besöker Årets miljögård

Bröderna Lindeberg belönades med årets miljöpris från HKScan. Miljöarbetet på gårdarna är en viktig del i HKScans CR-arbete (Corporate Responsibility). CR-arbetet omfattar alla delar kring hållbarhet, djuromsorg, socialt och ekonomiskt ansvar samt miljö. HKScan vill tillsammans med sina djurleverantörer utveckla och förbättra hela kedjan. Det nyinstiftade miljöpriset hoppas bidra till att driva utvecklingsarbetet inom bland annat miljö framåt. I denna film besöker kocken Martin Hansen bröderna för en rundvandring på deras gård.

Juryns motivering:

”Gården Olof Lars AB bedriver en mjölk- och köttproduktion som värnar om miljön. Gården har implementerat många energibesparande åtgärder som värmeåtervinning, timer för belysningen och minskad drivmedelsanvändning. I sin växtodling har bröderna anammat modern teknik för att anpassa kvävegivor , vilket minskar övergödningsproblematik, samt för att inte sprida mer växtskyddsmedel än vad som är nödvändigt. Att minska sojaanvändningen i fodret genom att odla eget proteinfoder, åkerbönor, gynnar miljön både i Sverige och i Sydamerika och eliminerar onödiga transporter.

Gården Olof Lars AB visar att en integrerad mjölk- och köttproduktion är effektiv och ger nötkött med lägst klimatpåverkan. Bröderna Lindeberg är föregångare i sin bransch och uppvisar goda exempel som är möjliga för andra köttproducenter att kopiera och vilket bidrar till en god klimatoch miljöutveckling.”

Kommentera