hand omgjord

Näringslivet bör visa vägen när USA lämnar Parisavtalet

Idag är vi extra stolta medlemmar av Hagainitiativet – ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Kraften i klimatomställningen är för stark för att hindras av USAs beslut!

Pressmeddelande från Hagainitiativet:

Under torsdagen gjorde Donald Trump allvar av sitt hot att USA ska lämna Parisavtalet. Detta ökar kravet på näringslivet att påskynda omställningen till ett samhälle där utsläppen är nära noll. Det handlar lika mycket om att undvika risker som att utnyttja affärsmöjligheter. Företagen i Hagainitiativet har tydligt sett ökad lönsamhet genom sitt klimatarbete.

Hela 147 länder har ratificerat Parisavtalet med syftet att världens utsläpp ska minska så att temperaturökningen stannar under två grader, med sikte på 1,5 grader. Avtalet var ett viktigt genombrott i det internationella klimatarbetet och manifesterade ett globalt ansvarstagande samt en hoppfull vision om att utveckling inte måste ske på bekostnad av människors hälsa, trygghet och välfärd varken idag eller för kommande generationer. Att USA lämnar Parisavtalet sätter käppar i hjulet för det fortsatta internationella klimatarbetet, och påverkar framtidens gröna affärer.

”Nu måste näringslivet ta ytterligare ledarskap i klimatfrågan. Utan ett högre tempo från företagen kommer inte världen klara Parisavtalets ambition att hålla temperaturen under 2 grader, med sikte på 1, grader”, säger Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet.

Under torsdagen gick en rad tongivande företagsledare och opinionsbildare ut och fördömde beslutet kraftigt. Bland kritikerna fanns bland annat Teslas grundare, Elon Musk, Apples vd, Tim Cook, och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Nyligen kom bland annat initiativet Business Backs Low-Carbon i USA, ett nätverk med stöd från över 1000 företag och investerare i USA. De vill se klimatsmarta investeringar och att USA fortsätter stödja Parisavtalet eftersom det skapar jobb och stärker amerikansk konkurrenskraft.

”Vi i Hagainitiativet vet att de allra flesta företag ser ytterligare affärsmöjligheter och därigenom ökad lönsamhet genom att minska sin klimatpåverkan och tillgodose den växande efterfrågan på hållbara lösningar. Kraften i klimatomställningen är för stark för att hindras av Trumps beslut”, säger Nina Ekelund.

 

Till Hagainitiativets hemsida:

http://hagainitiativet.se/naringslivet-bor-visa-vagen-nar-usa-lamnar-parisavtalet/

Kommentera