bild på barn

Kommunernas upphandling av mat granskas i ny rapport

I en färsk studie av branschorganisationen Svenskt Kött har man låtit granska den offentliga upphandlingen av kött som sker i våra svenska kommuner. Resultatet visar att endast 40 procent av köttet på tallrikarna kommer från svenska gårdar.

Sedan årsskiftet 2016/2017 gäller ett nytt EU-direktiv för offentlig upphandling som ska möjliggöra för offentliga aktörer att tydligare kunna definiera krav på djurskyddsstandarder, hållbarhet och produktionsmetoder.

Kommunerna upphandlar varje år kött för 10 miljarder kronor och intentionerna är i de flesta fall väldigt goda. En majoritet av de svenska kommunerna säger sig faktiskt prioritera god djuromsorg när de köper kött till sina skolor och äldreboenden, men i slutändan handlar det nästan alltid om priset.  I en enkät från Svenskt kött, som 210 kommuner svarat på, säger 99 procent att de vill kunna ta hänsyn till djurvälfärd, miljö och klimat när de väljer kött. Närmare 60 procent vill ställa mer långtgående krav än vad de gör i dag. De efterfrågar framför allt information kring ursprungsland och närproducerat.

”Vi på HKScan ser det som mycket positivt att den offentliga sektorn börjar att fokusera på hållbart producerad mat, och ställer krav på hur mat är producerad”, kommenterar Maria Dundeberg från Away from Home i Sverige.

Att välja ”rätt” kött kan vara svårt – för vad är egentligen ”rätt” kött? Vi har all förståelse för att kommuner har det svårt att formulera sina kravspecifikationer och att kraven kommuner emellan kan se mycket olika ut. Beroende på om en kommun exempelvis prioriterar ekologiskt, låg antibiotikaanvändning eller närproducerat först så kan svaret på vad som är ”rätt” kött se olika ut. Vi på HKScan värnar om våra svenska bönder och den svenska landsbygden och mycket av vårt kött kommer just från Sverige. Det svenska köttet har många mervärden. Men vi tror inte att svaret på frågan om vad som är ”rätt” kött alltid måste beröra ursprung och stavas svenskt.

Vi på HKScan har som mission ’Att göra livet godare’ för våra kunder och konsumenter. Det innebär inte bara att erbjuda en gastronomisk upplevelse, det innebär även att ge konsumenterna trygghet: när de väljer kött från HKScan kan de vara säkra på att de gör ett ansvarsfullt val.

Vi tycker att det är jättebra att kommunerna börjar definiera krav på djurskyddsstandarder, hållbarhet och produktionsmetoder. Men man måste inse att hållbarhet kostar lite extra. Tillsammans kan vi då jobba för en mer hållbar produktion och konsumtion av kött!

Läs rapporten i sin helhet här:

https://static-svko.s3.amazonaws.com/uploads/attachments/Kartl%C3%A4ggning_av_Sveriges_kommuners_upphandling_av_k%C3%B6tt.pdf

Kommentera