klippt

Nu har vi 391 artiklar med svenskmärkning

För nästan exakt ett år sedan lanserades det nya märket “Från Sverige”. Märket har haft en fantastisk utveckling och idag är drygt 120 företag anslutna till ursprungsmärkningen som finns på cirka 7000 varor.

Märket kom till efter konsumenternas behov av att enkelt kunna hitta svenska råvaror och livsmedel med svenskt ursprung i butikerna. Syftet är även att bidra till att säkra tillgången på svenska råvaror i framtiden.

Kött_från_Sverige_1600_900Allt fler av HKScans produkter har under året fått den nya märkningen och idag har vi 391 olika artiklar med märkningen.

”Märket fokuserar på svenska råvaror och det är naturligtvis positivt för konsumenterna med en tydlig ursprungsmärkning”, säger HKScan Swedens kvalitets- och hållbarhetsdirektör Annelie Lundell.

För att använda märkningen ska företagen teckna avtal med Svenskmärkning AB. Produkterna ska ha sitt ursprung i Sverige, vara förädlade och packade i Sverige. Märkningen kontrolleras och följs upp genom stickprovsrevisioner utförda av oberoende certifieringsorgan. Bakom initiativet Svenskmärkning står de tre ägarna LRF, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen.

Märkningens två huvudprinciper

  • Märkningen ska möta konsumenternas förväntningar
  • Det är råvaran och produktionen som räknas

Märkningens fem kriterier

  • Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige
  • Odling har skett i Sverige
  • All förädling samt packning har gjorts i Sverige
  • Kött-, ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara är alltid 100% svenskt, även i sammansatta produkter som korv eller fruktyoghurt.
  • I sammansatta produkter ska minst 75% vara svenskt. Ost, müsli, leverpastej, korv, fruktyoghurt eller en kaka med choklad är några exempel på sammansatta produkter.

Läs mer om Svenskmärkning här: www.fransverige.se

Kommentera