Kristianstad_02

Stor klimatsatsning mellan HKScan och C4 Energi

HKScan i Kristianstad har stort fokus på att minska sin klimatpåverkan. Sedan tidigare är all el som anläggningen köper förnyelsebar och för fyra år sedan gick företaget över till fjärrvärme för att betydligt minska sina fossila utsläpp. Nu är det dags för nästa klimatsteg som innebär att HKScan kopplar in biogas från C4 Energi och minskar klimatpåverkan med 3200 ton CO2 årligen.

”Det är en stor satsning som vi är glada att göra tillsammans med C4 Energi och som delfinansieras med utvecklingspengar från Naturvårdverkets Klimatklivet”, berättar Camilla Folger, miljöchef hos HKScan i Kristianstad

För att kunna förse HKScans två nya ångpannor med biogas måste en ca 500 m gasledning läggas från det befintliga nätet in till panncentralen. Kostnaden för den gemensamma klimatinvesteringen har uppskattats till totalt ca 17 miljoner sek, varav cirka hälften stöds av bidrag från Naturvårdsverkets Klimatklivet. Dessutom planeras ett biogaslager att byggas för att på bästa sätt kunna tillvarata energibehovet.

kristianstad_03

Investeringen att koppla in biogas till HKScan i Kristianstad innebär att företaget skapar ett cirkulärt kretslopp, där eget slaktavfall från anläggningen återanvänds i form av biogas efter rötning hos C4 Energi. Kretsloppet innebär att HKScan minskar sin klimatpåverkan med 3200 ton CO2 årligen, vilket är en minskning med -83 % jämfört med nuvarande klimatpåverkan från befintliga ångpannor.

”I vårt miljö- och klimatarbete tittar vi på olika lösningar att utveckla användningen av gröna energikällor. Vårt klimatmål är att minska våra utsläpp i Sverige med -95 % till 2030*. Att koppla in biogas här i Kristianstad är ett steg i företagets långsiktiga klimatarbete”, förklarar Camilla Folger.

C4 Energi har en stark miljöprofil och att kunna hjälpa stora som små företag i omställningen till miljövänligare alternativ är viktigt för framtiden.

”Att våra två företag gemensamt kan samverka så här och samtidigt göra stor skillnad för miljön, känns helt fantastiskt. Vi är stolta över vår biogasverksamhet i Kristianstad och att gasen kan göra nytta för företag som finns lokalt är väldigt bra”, säger Göran Thessén vd för C4 Energi.

*jämfört med 2003, då HKScan i Sverige startade sin långsiktiga klimatsatsning.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:
Camilla Folger, miljöchef HKScan i Kristianstad, tfn: 044-19 40 45
HKScan mediejour tfn: 08-725 85 10
Göran Thessén, vd C4 Energi, tfn: 0733-73 75 90
Tore Sigurdsson, Affärsområdeschef Biogas C4 Energi, tfn: 0733-13 48 93

Foto finns att ladda ned på adress: https://www.mynewsdesk.com/se/hkscan/images

Fakta:

HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa, ansvarsfullt producerade kött av gris, nöt, fjäderfä och lamm, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken, såsom Scan, Pärsons och Bullens. Våra kunder är detaljhandeln, food service, industri- och exportsektorer, och våra hemmamarknader omfattar Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. Under 2016 omsatte HKScan nästan 1,9 miljarder euro och har cirka 7 300 anställda.

Verksamheterna inom C4 Energi omfattar elhandel, elnät, fjärrvärme & fjärrkyla, fibernät, biogas & biogödsel.

Biogas är energirik gas (metangas) som bildas när bakterier bryter ner organiskt material (t ex slaktavfall från HKScan eller matavfallet från våra bruna påsar) i en syrefri miljö d.v.s. rötning. Rötning är en helt naturlig process som vi även kan hitta ute i naturen i syrefri miljö. Andra fördelar med biogasproduktionen, är ”Biogödsel”, det flytande organiska material som blir kvar efter rötningsprocessen. Biogödsel är ett högvärdigt gödselmedel som lantbrukarna kan sprida på åkrarna och som minskar deras behov att importera näringsämnen till sin matproduktion. Kraven på biogödseln är noga reglerat genom certifieringen som görs enligt SPCR 120.

Kommentera