rapsgris

NU SÄTTER VI SVENSK GRIS PÅ KARTAN!

En kraftfull satsning på att lyfta den svenska grisens anseende på restauranger och storkök inleddes under 2016 och kommer att pågå flera år framåt under namnet ”Grisakademin”. Ansvariga för satsningen är HKScans avdelning Away from Home som arbetar med produktutveckling och försäljning av produkter riktade mot restaurang- och storköksmarknaderna.

För att hlja grisköttets position gör HKScan en insats för att öka kunskaperna om det lättlagade, goda och variationsrika livsmedel det är. Det görs genom att erbjuda en utbildning för inköpare och grossister där de lär sig mer om HKScans omsorg om djuren, skillnader i grisuppfödning mellan Sverige och andra länder samt hur unika koncept som Piggham och Svensk Rapsgris erbjuder riktigt fina styckningsdetaljer som många finkrogar lovordar. Projektet heter Grisakademin. Här träffas deltagarna under en givande utbildningskväll och får bland annat delta i ett gris-quiz där vinnaren belönas med den Gyllene Knorr-statyetten.

– Vi har redan genomfört 36 utbildningar för grossisternas inköpare och säljare samt för upphandlare inom offentlig verksamhet, berättar Thomas Nylund, försäljningschef på HKScan Away from Home. Utbildningarna har varit mycket uppskattade av deltagarna. Av utvärderingarna framgår att deltagarna upplevt informationen som seriös och intressant.

VÄL PLANERADE UTBILDNINGAR

Under kurserna lyfts allt som är bra med svensk grisproduktion fram, inte bara HKScans produkter. Utbildningarna leds av HKScans säljare och key account managers på avdelningen Away from Home. I utbildningarna ingår, beroende på möjligheterna, både teoretiska och praktiska övningar, besök på en gård, besök på ett slakteri och de avslutas oftast med en konkret planering av gemensamma kampanjer och aktiviteter.

– Det finns väldigt många fördelar med svenskt griskött som vi kan lära ut, säger Thomas. Ibland inser vi nog inte ens själva vilket starkt erbjudande vi har. Den svenska grisens kvalitet är i världsklass när det gäller djurhållning, antibiotikaanvändning, spårbarhet och inte minst smak. Vi känner att intresset för att lära mer om svenskt kött aldrig varit starkare än just nu.

Smaken av sverige 1

Smakegenskaperna som följer med HKScans Pigghamgris är unika och har uppmärksammats bland annat av några av Englands ledande livsmedelskedjor som använder vår hampshiregenetik i sina premiumprodukter. Kunskaperna om Piggham och dess unika smakkvalite har tyvärr fallit lite i glömska i Sverige. Under 40 års avelsarbete har den svenska hampshiregenetiken, som bland annat är en viktig del i varumärket Piggham, utvecklats med fokus på smak. Det finns även flera forskningsstudier gjorda av bland andra SLU och DMRI (Danish Meat Resarch Institute) som vetenskapligt bekräftar att hampshiregenetiken ger ett mörare och saftigare griskött. Den bättre köttkvaliteten är kopplad till en den unika så kallade RN- genen som Hampshiregrisarna bär på. Viktiga och intressanta kunskaper som nu lärs ut på Grisakademin.

– Dessa och andra konkreta mervärden vill vi förmedla till de som påverkar vad vi äter till vardags och på restaurang, säger Thomas. Det visar sig att intresset för att lära sig mer om både Piggham och Rapsgris är mycket stort. Det finns dessutom inget bättre sätt att lära sig något än genom att själv lära ut. Så tack vare Grisakademin blir vi som utbildar våra kunder också uppdaterade.

Målet med Grisakademin är inte bara att ge en kvalificerad utbildning utan den ska också ledat till ett djupare och ett för båda parter lönsammare samarbete.

– Vi avslutar alltid kursen med en diskussion om hur vi kan utveckla våra gemensamma insatser för att öka försäljningen till slutkunderna, avslutar Thomas. Det kan handla om att boka upp temakampanjer, göra gemensamma annonser, ge vidareinformation till slutkund eller göra andra aktiviteter beroende på vad som lämpar sig i varje enskilt fall. I steg två kommer vi också att börja med utbildningar för slutkunder som till exempel större restaurangkedjor och enskilda restauranger som är trendsättare. Grisakademin kommer att leva vidare i flera år och nå ut till många som påverkar vad vi äter på storkök och restaurang.

Bild: Per Nilsson, Esplunda Gård.

Kommentera