_MG_8688_9458_6

Antibiotikaresistens är ett globalt problem – alla måste ta sitt ansvar!

För mig är det ofattbart att många länder får lov att fortsätta att använda antibiotika för att förebygga sjukdomar hos djur eller för att gynna deras tillväxt, skriver Annelie Lundell, kvalitets och hållbarhetsdirektör på HKScan Sweden.

Antibiotikaresistens och den minskade effekten hos antibiotika vid behandling av sjukdomar är ett stort globalt problem som vi alla måste inse allvaret i. Det effektivaste sättet att förhindra antibiotikaresistens är att endast använda antibiotika för behandling av diagnosticerade sjukdomar, både för djur och människor. Med denna kunskap är det anmärkningsvärt att många länder får lov att fortsätta använda antibiotika i förebyggande syfte och att detta kött sedan får säljas fritt i livsmedelsbutiker eller serveras till svenska skolbarn samt på våra äldreboende. Utan att någon agerar.

Att arbeta långsiktigt och hållbart för att gynna djurens välbefinnande och förhindra sjukdomar har visat sig vara effektivt. Om svenska djurproducenter kan föda upp djur med minimal användning av antibiotika, så kan även andra det. Något som borde vara grundkrav för att sälja kött.

AnneliLundellSverige föredöme
I Sverige är mängden antibiotika som används betydligt lägre än vad som används i genomsnitt i många andra europeiska länder. En anledning är att våra djur har bra utrymme i stallen. Grisar som föds upp för trångt blir lätt sjuka och i många länder får djuren antibiotika i förebyggande syfte för att klara denna typ av uppfödning.

Sverige är ett geografiskt stort land där avstånden mellan gårdarna förbättrar hälsoläget ytterligare. Genom att använda nationella hälsoprogram på de enskilda gårdarna har myndigheterna kontroll på smittläget och kan snabbt agera om någon sjukdom skulle upptäckas.

Om våra djurleverantörer identifierar att ett djur är sjukt, behandlas det enskilda djuret snabbt för att värna djuromsorgen, samtidigt som infektionen isoleras för att förhindra att den sprids. Dessutom sker behandlingen alltid under veterinär övervakning.

På gårdarna, precis som hos oss i produktionen av livsmedel, krävs noggrann hygien och hög biosäkerhet. Svenska djur föds upp gruppvis och skickas till slakt samtidigt, vilket gör att utrymmena i stallen kan noga rengöras innan ny omgång av djur sätts in. Om djur blandas från olika håll i uppfödningen och utrymmena inte töms regelbundet för rengöring är risken för smitta betydligt högre och därmed även behovet för behandling av antibiotika.

Undvik antibiotika
Antibiotikans läkande krafter är en fundamental grund i vår moderna sjukvård och något vi alla måste hjälpa till att värna. Här har vi alla ett stort ansvar att ta hand om oss själva med förebyggande friskvård, så att risken för infektioner och annat minimeras. Om antibiotika inte längre biter kommer vi alla återvända till mitten av 1920-talet, innan antibiotikan upptäcktes. På den tiden kunde ett infekterat sår kosta dig livet.

För allas bästa oavsett om du är konsument, politiker, producenter och återförsäljare. Prioritera hållbart producerade livsmedel och undvik att använda antibiotika när det går. Dina val gör skillnaden!

Bild: Annelie Lundell, kvalitets och hållbarhetsdirektör på HKScan Sweden.

Kommentera