Three cattle standing behind electric fence, with one staring off into the sunset.

HKScan går före mot nollutsläpp

Ett förslag om en ny klimatlag presenterades av regeringen i förra veckan. Det klimatpolitiska ramverket är en viktig reform för Sverige. Som medlem av Hagainitiativet är HKScan Sweden ett av företagen som redan 2030 ska klara netto noll i utsläpp – 15 år innan Sverige som nation ska nå motsvarande nivå.

Förhoppningsvis har det inte undgått någon det regeringen beslutade i förra veckan. Ett förslag lades då till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige innehållande Sveriges första klimatlag. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitisk.

”Det klimatpolitiska ramverket är en mycket viktig reform för Sverige, säger Göran Holm, vd HKScan Skandinavien. Det ger långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle samt även en skyldighet att leva upp till de satta målen. Reformen är en central del i arbetet för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet.”

HKScan är medlem av Hagainitiativet som är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Sedan starten för sex år sedan har Hagainitiativet arbetat mot målet att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2020. När löftet gavs var det ambitiöst men det har gått betydligt snabbare att minska utsläppen än vad många hade trott. Fler än hälften av företagen har redan klarat målet med god marginal.

I syfte att agera som föregångare, i Sverige och internationellt, tar nu Hagainitiativet ambitionen ett steg längre och sätter målet att nettoutsläppen ska vara noll redan år 2030. De nya målen innebär att företagen i initiativet kommer att nå nollutsläpp redan 15 år tidigare än vad som anges i regeringens klimatmål.

Företagen i Hagainitiativet har alla olika typer av verksamheter och representerar vitt skilda sektorer i näringslivet. Men vi har alla övertygelsen och handlingskraften att sätta och leva upp till ambitiösa mål.
Som ett av Nordens ledande företag inom kött och chark påverkar HKScan miljön. Transporter, köttförädling och lagerhantering är alla områden som belastar omgivningen. På gårdarna används vatten och mark och när djuren idisslar frigörs växthusgaser.

”Vår verksamhet innebär ett stort miljöansvar som vi tar på största allvar. Det är viktigt för oss att sätta tydliga och tuffa mål. Jag är fullt övertygad att vi kommer nå vårt mål om att minska vår klimatpåverkan med -95 procent till 2030, fortsätter Göran Holm. Vi är stolta över att vara en del av Hagainitiativet. Ambitionen är att visa att Sverige har goda förutsättningar att bli ett föregångsland i omställningen till fossilfritt.”

Goran_Holm_12692

Bild: Göran Holm

Pressmeddelande Hagainitiativet: http://hagainitiativet.se/hagainitiativet-satter-nytt-klimatmal-netto-noll-utslapp-till-ar-2030/

HKScan Swedens nya klimatmål: http://framtidenskott.se/2016/10/25/hkscan-i-sverige-ska-minska-sin-klimatpaverkan-med-95-procent-till-2030/

Kommentera