antibiotika 2

Friska djur behöver inte onödig eller förebyggande antibiotikabehandling

Antibiotikaresistens och den minskade effekten hos antibiotika vid behandling av sjukdomar är ett stort globalt problem. Att minska användningen av antibiotika är därför också en viktig del i det dagliga arbetet.

Det effektivaste sättet att förhindra antibiotikaresistens är att endast använda antibiotika för behandling av diagnosticerade sjukdomar, både för djur och människor. Inom djurhållning har alla steg i produktionskedjan en direkt påverkan på djurens hälsa. Vi på HKScan ser till att djuren är friska genom att skapa optimerade levnadsförhållanden som är anpassade för varje art samt att vara noggranna med hygien och ha hög biosäkerhet. Om våra djurleverantörer identifierar att ett djur är sjukt, behandlas det snabbt och infektionen isoleras för att förhindra att den sprids.

”Varken HKScan eller våra leverantörer använder antibiotika förebyggande eller för att gynna djurens tillväxt, berättar Annelie Lundell, hållbarhetsdirektör HKScan Sweden. Om våra kontrakterade djur får antibiotika sker det under noggrann övervakning: antibiotika används endast om det ordineras av en veterinär för att behandla sjuka djur”.

Mängden antibiotika som används i HKScans produktionsländer är betydligt lägre än vad som används i genomsnitt i många andra europeiska länder. Vår policy om att gynna djurens välbefinnande och förhindra sjukdomar har visat sig vara effektiv.  Vi satsar på att fortsatt hålla nere användningen av antibiotika och ständigt förbättra våra resultat utan att kompromissa med djurhälsan.

För mer om användningen av antibiotika med fokus på djurens hälsa och välbefinnande samt ansvarsfull medicinering i vårt faktablad. Läs mer här > http://www.mynewsdesk.com/se/hkscan/documents/hkscan-faktablad-om-antibiotika-64010

Information om företagsansvar

Transparens är en viktig del av HKScans ansvarspolicy. I syfte att öka transparensen och göra fler medvetna om frågor som rör företagsansvar har HKScan sammanställt ett antal faktablad med viktiga fakta om varje ansvarsområde. I faktabladen beskrivs viktiga frågor inom respektive ämne med HKScans mål, vilka åtgärder vi vidtar för att nå dem och vilka milstolpar vi nått hittills. I det första faktabladet diskuterar vi användningen av antibiotika.

HKScan fokuserar på att agera ansvarsfullt i alla delar av verksamheten. HKScans ansvarspolicy omfattar fyra områden: ekonomiskt ansvar, samhällsansvar, djurens hälsa och välbefinnande samt miljön. HKScan har definierat specifika mål för vart och ett av dessa fyra områden och arbetar systematiskt för att uppnå dem.

antib tabell

 

Kommentera