agri miljöpris vinnare

Mjölkgård från Tvååker i Halland belönas med HKScans Miljöpris

Bröderna Lindeberg belönas med årets miljöpris från HKScan. Miljöarbetet på gårdarna är en viktig del i HKScans CR-arbete (Corporate Responsibility). CR-arbetet omfattar alla delar kring hållbarhet, djuromsorg, socialt och ekonomiskt ansvar samt miljö. HKScan vill tillsammans med sina djurleverantörer utveckla och förbättra hela kedjan. Det nyinstiftade miljöpriset ämnar bidra till att driva utvecklingsarbetet inom bland annat miljö framåt.

Årets vinnare av HKScan miljöpris är bröderna Fredrik och Mattias Lindeberg som driver ett mjölk- och köttföretag i Tvååker i Halland, Gården Olof Lars AB. Produktionen består av 770 mjölkkor samt kviguppfödning. Bröderna brukar 1 000 hektar mark och odlar bland annat vall, majs, åkerbönor och spannmål. Gården är självförsörjande på grovfoder och spannmål emedan proteinfoder och HP-massa köps in.

Juryns motivering

Juryn, bestående av bland annat Göran Holm EVP HKScan Skandinavien, Annelie Lundell CR och kvalitetsdirektör HKScan Sweden och Nina Ekelund från Hagainitiativet har utnämnt bröderna och Gården Olof Lars AB till vinnare av HKScans miljöpris till leverantör 2016 med följande motivering:

Gården Olof Lars AB bedriver en mjölk- och köttproduktion som värnar om miljön. Gården har implementerat många energibesparande åtgärder som värmeåtervinning, timer för belysningen och minskad drivmedelsanvändning. I sin växtodling har bröderna anammat modern teknik för att anpassa kvävegivor , vilket minskar övergödningsproblematik, samt för att inte sprida mer växtskyddsmedel än vad som är nödvändigt. Att minska sojaanvändningen i fodret genom att odla eget proteinfoder, åkerbönor, gynnar miljön både i Sverige och i Sydamerika och eliminerar onödiga transporter.

Gården Olof Lars AB visar att en integrerad mjölk- och köttproduktion är effektiv och ger nötkött med lägst klimatpåverkan. Bröderna Lindeberg är föregångare i sin bransch och uppvisar goda exempel som är möjliga för andra köttproducenter att kopiera och vilket bidrar till en god klimatoch miljöutveckling.”

Bra exempel på miljöarbete synliggörs

HKScans miljöpris har ett viktigt signalvärde och bidrar till att stimulera och driva utvecklingen framåt. HKScan vill med sitt miljöpris lyfta fram goda exempel där djurleverantörer har gjort framsteg t ex. inom energiförbrukning, minskat svinn eller annan förbrukning av resurser, minskad övergödning, ökad biologisk mångfald eller något annat med anknytning till klimatfrågan i stort.

– Vi är glada för att så många har skickat in material och vill medverka och vi är imponerade över de insatser som sker ute på gårdarna, säger Torbjörn Lithell, Inköpsdirektör på HKScan Sweden.

Övriga två gårdar som nominerades som finalister till årets miljöpris och är väl värda att omnämna för sitt fina miljöarbete är:

Sara och Marcus Toreld, Grimslättsgård i Fjällbacka. På Grimslättsgår finns en KRAV-godkänd produktion av lamm och dikor. Paret Toreld utgår från miljö- och gårdsförutsättningar och jobbar därefter fram en kvalitetsproduktion. Juryn imponeras över deras helhetstänk och en sund balans mellan djur och miljö. Betande djur är nödvändigt för öppna landskap och en rik biologisk mångfald.

Johan Thuresson, Löderup gris och Martin Andersson, Löderup Växt AB. Produktionen omfattar både slaktgrisar, livsvin, dikor och växtodling. Företagen har gemensamt en gedigen lista över genomförda insatser som är betydelsefulla för vår miljö: energieffektivisering, grön el, ecodrivning, vattenförbrukning, växtskydds- och kvävefrågor samt naturbetsmarkerna ingår i Natura 2 000 område och bidrar till att bevara biologisk mångfald. Juryn ser Löderup gris och Löderup Växt AB som föregångare och imponeras.

 

Bild: Fredrik och Mattias Lindeberg, Gården Olof Lars AB, Tvååker

Kommentera