matsvinn

Matsvinnet under lupp – vad är det egentligen vi kastar?

Vad är det egentligen för mat vi slänger i våra soptunnor och avlopp? Kaffe och te, frukt och grönt samt mejeriprodukter toppar listan av produktkategorier som utgör störst andel av vårt matsvinn. Kött är vi relativt duktiga på att ta tillvara.

Hushållen slänger mest

Hushållen står för den absolut största andelen matavfall som slängs i Sverige. Livsmedelsindustrin, primärproduktionen, restauranger och storkök samt livsmedelsbutikerna orsakar tillsammans mindre än hälften av det matavfall som hushållen ger uppkomst till. Men självklart har vi alla ett gemensamt ansvar att minska svinnet.

matavfall i olika sektorer

Vad hamnar i soptunnan?

Låt oss nu titta närmre på just hushållens matavfall. Vad är det vi kastar i störta utsträckning? I en rapport från Naturvårdsverket över de svenska hushållens matsvinn 2014 utifrån olika produktkategorier framgår det att vi är rätt duktiga på att ta tillvara på våra köttprodukter. Endast 6 procent av hushållens totala matsvinn utgörs av kött. Den produktkategori som till stört andel hamnar i soptunnan eller avloppet är kaffe och te, det utgör 19 procent av vårt totala matsvinn. På en stark andraplats hamnar frukt och grönt som utgör 18 procent av den mat vi kastar. Mejeriprodukter är även en kategori som hushållen är dåliga på att ta tillvara, närmare bestämt är 13 procent av vårt matavfall består av mejeriprodukter. Tyvärr så visar det sig att hushållen även slänger tillagad mat, måltidsrester utgör 12 procent av vårt totala svinn.

matsvinn i hushåll

Från att ha varit ett relativt dolt problem uppmärksammas nu matsvinnet allt mer både i Sverige och i vår omvärld. Vi måste minska matsvinnet, det tjänar alla på. I ett vidare perspektiv skulle maten kunna räcka till flera utan att miljöpåverkan ökar. Maten som slängs representerar även stora ekonomiska värden längs hela livsmedelskedjan. Att minska matsvinn är också en viktig del i arbetet med att minska avfallsströmmarna i samhället och göra konsumtionen mer resurseffektiv och hållbar. Ändrade attityder och beteenden i frågan kring hanteringen av livsmedel måste till, och alla kan bidra!

Ändrade beteenden och attityder

Låt oss ge några exempel på vad du som privatperson kan göra. Du kan minska ditt matsvinn genom:

• att omvärdera dina preferenser för kosmetiskt perfekta varor i alla sammanhang

• att äta en så stor del av varan som möjligt, exempelvis olika styckdetaljer på djuret eller stocken på broccoli, och lära sig att laga till dessa

• att tömma förpackningar ordentligt

• att välja längre bäst före-datum för det som ska ätas om en tid och kortare bäst för-datum för det som ska ätas inom kort

• att känna till vad datummärkningarna står för och lita till sina sinnen snarare än strikt till bäst före-datum

• rätt temperatur i kylskåpet och placering av varorna i kylskåpet på ett sätt som minskar risken för svinn

• att ta till sig kunskaper och information om förvaring, matlagning, portionsstorlekar och att ta tillvara rester på ett kreativt sätt

• att planera inköp, med hjälp av måltidsplaner och inköpslistor samt att inventera vad som finns hemma

 

Källa: Naturvårdsverket

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8765-4.pdf?pid=18807

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6620-8.pdf?pid=13363

Kommentera