Grillaus

Fokus matsvinn!

Matsvinnet är en stor miljöbov! Men vi tänker oss ofta inte för när vi kastar de sista resterna av middagen. Lite ris, lite sallad, några köttbullar. Vad gör det för skillnad? Stor skillnad ska det visa sig.

Mat och dryck slängs bland annat på arbetsplatser, restauranger och i skolor. Men allra mest mat slängs hemma hos oss privatpersoner. En svensk person slänger i genomsnitt var fjärde matkasse vi handlar. Totalt går nästan en tredjedel av all mat som produceras i världen förlorad varje år enligt en studie från FN-organet FAO. Förstår ni, en tredjedel! Produktion av livsmedel genererar påverkan på klimatet och världen över lider 870 miljoner människor av hunger. Vi har inte råd med att den mat vi producerar inte konsumeras!

MatsvinnNaturvårdsverket; Matavfallsmängder i Sverige 2012

Den här veckan är det European week for waste reduction, ett initiativ som syftar till att öka medvetandet om resurser och avfallshantering.  En ökad insikt om vilka negativa konsekvenser matsvinnet skapar måste till. Tillsammans måste vi minska matsvinnet!

När vi på HKScan tillverkar våra produkter är vi noga med att använda hela djuret och aktivt minska vårt matsvinn. De delar av djuret som vi inte använder säljer vi vidare och rester och spill från vår produktion kan vi göra biogas av. Vi arbetar även med att ständigt förbättra och effektivisera vår verksamhet för att minska uppkomsten av matsvinn. Vi blir faktiskt mer kostnadseffektiva av att tänka på detta sätt!

Ett bra exempel på hur vi arbetar med att minska vårt svinn i produktionen är att vi säljer en produkt som heter ”Ojämna skivor”. Vid skrivning av smörgåspålägg så blir ändbitarna på skinkan över eftersom de är mindre i storlek, dessa säljer vi i butik till lägre pris. Det är bra både för plånboken och för miljön!

Ett annat exempel är att vi arbetar med att anpassa storleken på förpackningarna efter konsumenternas verkliga behov så att de inte ska behöva slänga något. Våra vakuumförpackningar förlänger inte bara hållbarheten på köttdetaljer, de bidrar också till mörare kött.

För att komma till bukt med matsvinnet krävs samarbete. Matmissionen är ett exempel på ett lyckat sådant. Stadsmissionen och Axfoods har tagit initiativ till Sveriges första Sociala Supermarket. Vi på HKScan kan minska vårt matsvinn, samtidigt får människor som står utanför arbetsmarknaden möjlighet till arbetsträningsplatser och personer som lever i ekonomisk utsatthet får möjlighet att uppnå stärkt egenmakt.

klipp matmissionen

Genom WWF’s initiativ ”En hållbar livsmedelskedja” samarbetar vi på HKScan även med ett antal andra företag i livsmedelsindustrin. Målet med arbetet är att bidra till att nå en hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion till år 2030, med fokus på den svenska livsmedelskedjan. Samarbete och dialog mellan alla led i livsmedelskedjan bidrar till att öka omställningstakten. Genom att arbeta mot ett gemensamt mål ökar möjligheten att lösa problem som sträcker sig över hela livsmedelskedjan.

 

Källor:

http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/miljo/faktablad_mindre_svinn_mer_mat.pdf

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8694-7.pdf?pid=11891

http://hallbarlivsmedelskedja.se

https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/matmissionen

 

Kommentera