export

Missförstådda delikatesser på export

I Frankrike finns det ett ordspråk om grisens nyttigheter: Tout est bon, dans le cochon. Det betyder att allt på grisen är bra, allt går att använda. Och visst är det så!

Av tradition så blir dock inte alla delar av djuret mat utan går till andra typer av produkter. Det som är spännande är att dessa traditioner om vilka delar som används till mat inte ser likadana ut i världen. Vi uppskattar faktiskt olika delar av djuret!

I Frankrike utgör exempelvis rimmad tunga en specialitet men i Sverige är detaljen inte alls lika populär. Detsamma gäller för grisöron, grissvansar och grisfötter som har högt anseende i Asien och speciellt Kina men av tradition inte är lika uppskattade i Sverige.

Vi på HKScan vill skapa ett mervärde för de delar av grisen som vi i Sverige vanligtvis inte konsumerar. Genom att exportera dessa, i Sverige ovanliga, delikatesser till de länder som efterfrågar dem, kan vi se till att så mycket som möjligt av grisen blir till mat. Grishjärta och njure är ytterligare två detaljer som går på export. Detaljer som blir fantastiskt goda maträtter om man vet hur man tillagar dem.

”Rent miljömässigt är det bättre att alla delar på grisen eller djuret konsumeras, hellre än att det blir biogas eller djurmat. Värdemässigt är det också positivt om vi kan förflytta näringskedjan uppåt. Om vi kan maximera vår försäljning för varje gris vi slaktar, kan vi också betala mer till våra djurleverantörer. Det gynnar våra svenska djurproducenter och Sverige”, berättar Leif Johansson, exportansvarig på HKScan.

Likväl som att äta insekter eller svamp, borde exempelvis innanmat från våra traditionella djur så som gris kunna efterfrågas mer i framtiden. Att introducera ovanliga detaljer på den svenska marknaden tror Leif är svårt, men inte omöjligt.

”Visst skulle det kunna gå. Vi ser en trend där fler vågar testa lite ovanligare detaljer. Restauranger och kockar fungerar som inspirationskällor, så ju mer de börjar introducera nya detaljerna desto större lär också efterfrågan bli. Men av tradition är vissa detaljer antagligen svårare att introducera än andra, därför är export ett bra alternativ. Vi tittar hela tiden på hur vi kan ta tillvara på de delar av grisen som inte produceras för den svenska mathandeln”, fortsätter Leif.

Vill du veta mer om hur vi resonerar kring export kan du kolla på denna filmen:

 

Kommentera