Se filmen: En klimatsmart ko

Många tror att kossan är den värsta klimatboven som finns, men det stämmer inte! Våra svenska kossor släpper ut klimatgaser, men samtidigt är de till stor nytta för miljön.

Det finns många sätt att värdera klimat- och miljöpåverkan från den mat vi väljer att konsumera. Utsläpp av CO2-ekvivalenter är ett sätt, mervärden i ekosystemet ett annat. Valet om vad som är god och hållbar mat är alltid ditt. Men ett råd är att välja mat med insikt och omsorg.

Fakta rörande mervärde från kor i Sverige:

1. Kor ger oss i Sverige öppna betade landskap med stor biologisk mångfald av insekter och växter som ger förutsättningar till viktiga ekosystemtjänster. Tack vare våra kossor kan uppemot 60 olika växter per kvadratmeter hagmark överleva. Insekter och växter kan även vara källan till ämnen i nya framtida livsnödvändiga läkemedel.

2. Sverige behöver minst en betande kossa per hektar för att vi ska nå våra miljömål för biologisk mångfald. Det innebär att vi behöver fler betande djur än vad vi har idag.

3. Mjölkkossor ger både mjölk och kött. Varje svensk konsumerar cirka 340 kilo mjölk i form av olika mejeriprodukter under ett år, till det behövs kor. 65 procent av det svenska nötkött vi äter från mjölkproduktionen.

4. Kossorna omvandlar vårt regn och växande gräs till goda och nyttiga produkter. Kossorna äter även restprodukter från andra livsmedelsindustrier eller från etanolproduktion.

5. Vall, som är en del av kossornas foder på vintern, binder stora mängder kol när det växer och är en gynnsam del av växtföljden vid odling av andra grönsaker och spannmål. Betesmarker är i snitt koldioxidsänkor eftersom de tar upp mer kol än de avger.

6. En kossa kan reducera eller ersätta fossila bränslen genom att själv ge biodrivmedel från gödsel motsvarande 440 mils bilkörning per år.

7. Allt på en kossa tillvaratas på ett positivt vis. En ko ger oss bland annat kött, mjölk, kläder, djurmat, biogas, insatsvaror till andra industrier såsom läkemedel och mycket mera.

 

Se filmen En klimatsmart ko samt följ dialogen och läs mera här på Framtidens Kött. Du hittar oss också på Facebook, Instagram, Youtube och Twitter.

För mer information kontakta: Vera Söderberg, hållbarhetschef HKScan, tfn: 076-784 49 21 Sara Hoff, kommunikationsdirektör, HKScan Sweden, tfn: 070-548 41 78 HKScan mediejour, tfn: 08-725 85 10

Kommentera