Woman talking to her chief

Examensarbete – mervärde för både studenter och företag

Dagens studenter är morgondagens medarbetare. Vi på HKScan Sweden tycker därför att det är viktigt att kunna erbjuda dig som student en möjlighet att lära känna vår organisation tidigt i karriären. Engagerade och duktiga medarbetare är en mycket viktig ingrediens i vårt framgångsrecept och möjligheten att skriva sin masteruppsats hos oss är en aktivitet som för mycket gott med sig. Uppsatsskrivandet ger en god inblick i vår organisation, en möjlighet att applicera teoretiska kunskaper i praktiken samt en möjlighet för dig att knyta värdefulla kontakter inom branschen. Det ger även oss på HKScan en möjlighet att se vår verksamhet med andra ögon och få chansen att tänka i nya banor. Studenter hjälper oss att vara ett företag i tiden.

Under våren kommer vi erbjuda tre ingångar till examensarbete. Det är första gången vi genomför examensarbeten i den här omfattningen och vi kommer fortsätta med att årligen erbjuda ex-jobb inom olika delar av vår organisation. Det är viktigt för oss att uppdraget medför ett mervärde både för dig som student och oss som företag. Vi erbjuder erfarna handledare och en monetär ersättning efter väl utfört arbete. Vi har till våren 2017 valt att erbjuda ex-jobb inom följande områden:

  • Supply Chain Management/logistik
  • Kommunikation/digitala media
  • Finans/inköp

Utöver examensarbeten är vi öppna för andra typer av studentsamarbeten, exempelvis gästföreläsningar eller mentorskap. Vi har en spännande verksamhet med en såväl organisatorisk som geografisk bredd och många möjliga karriärvägar inom företaget. Det ligger både i vårt och många studenters intresse att överbrygga barriären mellan studier och näringsliv. Hos oss jobbar allt från agronomer, civilingenjörer, styckare, marknadsförare till produktutvecklare, kanske är du vår framtida medarbetare?

Läs gärna mer om oss och ansök till våra ex-jobb via http://sweden.hkscan.com/jobba-hos-oss/nya

Kommentera