arbetsmiljö 2

Produktionsledare på HKScan får Arbetsmiljöstipendiet 2016

Produktionsledaren Christopher Malmqvist på HKScan är en av tre som får Prevents arbetsmiljöstipendium 2016 och erhåller en prissumma på 15 000 kronor. Prevent som är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK med syftet att hjälpa företag att förbättra sin arbetsmiljö. Arbetsmiljöstipendiet delas ut vartannat år till eldsjälar som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

HKScan arbetar systematiskt för att utveckla och förbättra arbetsmiljön genom hela koncernen. I HKScan delar alla samma KPI:er om att öka frisktal, systematiskt sänka antalet skadetillfällen, öka medarbetarengagemang samt utveckla ledarskapet. Samtliga platser inom den svenska organisationen jobbar efter samma lagstadgade och HKScan specifika arbetsmiljöprocesser.

Christopher Malmqvist har i sitt arbete som ledare starkt bidragit till den positiva arbetsmiljöutvecklingen i Halmstad. Han har genom sin delaktighet, sitt egna ansvar, och idogt systematiskt arbete utifrån uppsatta processer lyckats skapa en positiv utveckling av företagets frisktal på platsen. Det är mycket glädjande att vi kan få gratulera Christopher till Arbetsmiljöstipendiet 2016!, säger Alexandra Berglund, HR-direktör HKScan Sweden.

Intresset för att nominera kandidater till stipendiet har varit större än någonsin tidigare. Omkring 80 bidrag kom in under våren, och har granskats av en jury bestående av Prevents vd Maria Schönefeld, Anna Bergsten på Svenskt Näringsliv, Christina Järnstedt på LO, och Eva Karlsson Aldvin på PTK. Priset kommer att delas ut på respektive arbetsplats senare i höst.

Motiveringen till att Christopher Malmqvist på HKScan i Halmstad (fackförbund Ledarna) är en av tre vinnare är som följer: ”Genom ett genomtänkt och konkret arbetsmiljöarbete fångas allt från små dagliga problem till större frågor upp. För ett gott och inspirerande exempel på hur arbetsmiljöarbete i samverkan kan integreras i företagets verksamhet får Christopher Malmqvist ett stipendium på 15 000 kronor.”

Det är mycket glädjande för mig att jag få denna utmärkelse, då arbetsmiljöfrågor alltid är centrala hos en bra arbetsgivare. Utmärkelsen är en bekräftelse på den tid och det engagemang som jag tillsammans med mina kollegor och vårt skyddsombud Henrik Santos lägger ner för en bättre arbetsmiljö. Vårt gemensamma samarbete på avdelningen, tillsammans med det långsiktiga arbetsmiljöarbetet med vårt skyddsombud, har varit avgörande för att vi kunnat nå så här långt på HKScan i Halmstad. Vi har en kontinuerlig öppen dialog om vad som behöver förbättras och är inte rädda för att testa nya lösningar när det behövs, säger Christopher Malmqvist, produktionsledare HKScan Sweden.

För mer information kontakta:
Christopher Malmqvist, produktionsledare och vinnare av Arbetsmiljöpriset 2016, tfn: 0708-18 53 06.
Alexandra Berglund, HR-direktör HKScan Sweden, tfn 076-784 49 19.
Mediejour HKScan, tfn: 08-725 85 10

Kommentera