Cattle_Charolais_01_6393_6

Det är stor skillnad på kött och kött

Debatten kring köttets miljö- och framförallt klimatpåverkan grundar sig inte bara i dagens köttkonsumtion, utan i att efterfrågan på kött globalt sett kommer att öka markant. Detta beror dels på befolkningsökning och dels på att välståndet i världen ökar, och med det efterfrågan på kött.

Naturliga förutsättningar och produktionssystem skiljer sig åt mellan världens länder. I Sverige har vi mycket goda förutsättningar för animalieproduktion, och bland de lägsta miljöavtrycken i världen. Det ser vi som goda möjligheter för svensk animalieproduktion när miljökraven ökar.

För HKScan är utvecklingen av mer hållbart producerat kött väsentlig och en viktig del av vårt dagliga arbete. Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor både internt och externt i vår värdekedja för att tillsammans skapa framtidens kött. Det är stor skillnad på kött och kött.

MYT 1 – allt kött är dåligt!

Alla vet att kött har påverkan på klimatet, precis som allt annat vi konsumerar. Genom att utveckla vår verksamhet och vår produktion kan vi däremot hela tiden minska vår påverkan och erbjuda marknaden nya mer hållbara goda måltidslösningar, oavsett om det är klassiska produkter eller produktnyheter. Det är stor skillnad på kött och kött. Mellan olika djurslag, men också inom nötkött. Produktionen och uppfödningen avgör. Exempelvis har svenskt nötkött bland de lägsta utsläppen i världen med 26 kilo koldioxidekvivalenter per kilo rent nötkött, jämfört med det globala snittet på 66 kilo.

MYT 2 – byt ut kött men fortsätt gärna att äta mejeriprodukter.

Kött är en viktig del i en god allsidig kost. För att må bra är det viktigt att äta normala portioner av allt. Kött är en produkt som är rik på näring, protein och som många andra positiva hälsoegenskaper. Att bry sig om klimatet handlar inte om att välja bort, utan att välja smart.

Helheten är viktigt både för hälsan och miljön! Varje svensk förbrukar årligen ca 340 liter mjölk vid sin konsumtion av mejeriprodukter, detta genererar 10,2 kilo rent nötkött. 65 procent av det svenska nötköttet kommer från mjölkrasdjur. Att mjölk- och kött är en integrerad näring ger en mer klimatsmart produktion och konsumtion.

MYT 3 – kor leder till världens undergång.

Fossila bränslen har största enskilda påverkan på klimatet och står för 75 procent av den globala påverkan (nötkött står globalt för knappt 6 procent, all animalieproduktion står för 14.5 %). Självklart är det viktigt att minska köttets klimatavtryck, både i industrin och på gård.

Våra kor är mycket viktiga för den biologiska mångfalden, vår svenska miljö. Insekter och växter bidrar med ekosystemtjänster, som t.ex. pollinerande bin, och kan vara källan till ämnen som ger oss nya livsnödvändiga läkemedel. Vår framtida överlevnad. Det behövs i snitt en betande ko per hektar. Sverige behöver fler betande djur för att hålla våra naturbetesmarker öppna. I Sverige får alla djur ansvarsfullt producerad soja. Våra kor betar inte på regnskogsmark utan på vall eller naturbetesmark.

MYT 4 – kor konkurrerar om landets resurser.

Detta skiljer sig mellan länder, Sverige är ett bra land för att odla gräs.  Det är naturliga regn som genererar kornas foder. Gräs och klöverväxter (vall) binder mer kol i marken än vad de släpper ifrån sig och är viktiga kolsänkor. Vallproduktionen har alltså positiv inverkan på klimatet.

Kommentera