nötkött på bricka

Kött är bra och näringsrik mat

Kött är ett av de mest näringsrika livsmedel som finns och är en viktig del i en hälsosam diet. Kött är en naturligt ren råvara som innehåller en unik sammansättning av bra näringsämnen. Det ger dig högvärdigt protein, järn, mineraler och vitaminer som du behöver för att växa och må bra.

Men vad innehåller då kött som är så bra för oss? Vi ställde frågan till vår nutritionist Soile Käkönen.

”Kött är inte tom energi. Kött är en utmärkt källa av högvärdigt protein, B-vitaminer och mineraler, såsom järn, zink, magnesium och selen. Många av oss tror att vi enbart måste äta grönsaker för att få i oss de vitaminer vi behöver, men kött spelar också en viktig roll i vårt intag av vitaminer, särskilt när man ser till vitaminer såsom vitamin B1, -B12, niacin eller vitamin A. Kött är den bästa källan till protein i vår diet och proteinkvaliteten i kött är alltid bra. Köttprotein innehåller alla essentiella aminosyror, det vill säga byggstenar som kroppen behöver”.

Vad innebär varierad kost, och varför är det så viktigt?

”Näringsrekommendationerna syftar till befolkningsgrupper; det finns alltså inga studier som kan berätta det exakta näringsbehovet för en specifik individ. Det viktiga är att balansera energiintag och energiförbrukning, såväl som att säkerställa ett tillräckligt intag av näringsämnen. Varierad kost är det enklaste sättet att se till att kroppen får alla näringsämnen den behöver”, förklarar Soile.

Då näringsinnehållet i kött är högt i jämförelse med andra livsmedel är det en intressant tanke att ställa näringsinnehållet mot klimatpåverkan. Att enbart jämföra livsmedels påverkan per kg produkt är inte rättvisande i alla lägen eftersom maten ska tillgodose vårt behov av energi och näring. Tidigare studier inom området har gjorts på mjölk i relation till andra drycker. Beroende på perspektiv så behöver vegetabiliska livsmedel inte alltid vara mer klimatsmarta än animaliska. Detta på grund av att animaliska produkter många gånger innehåller mer näringsämnen per viktenhet. Att titta på flera olika perspektiv när man beräknar en produkts klimatpåverkan ger en mer heltäckande bild.

Läs mer om studierna:

http://foodandnutritionresearch.net/index.php/fnr/article/viewArticle/5170

http://www.greppa.nu/download/18.6f9b86741329df6fab4800010556/1370097554199/Klimatp%C3%A5verkan+fr%C3%A5n+livsmedelsproduktion,+faktablad+2011.pdf

Önskar du mer generell information rörande näringsinnehållet i kött kan du besöka Svensk Kötts hemsida http://www.svensktkott.se/om-kott/kott-och-naring/

Kommentera