vallfoder

Rätt foder är bra för både korna och klimatet

Rätt mängd foder påverkar djurens välmående, har effekt på klimatpåverkan men är också den största enskilda kostnaden för en djurproducent. HKScan har en egen foderverksamhet i Sverige som syftar till att på olika sätt ge våra leverantörer högre kvalitet och hållbarhet i sin foderproduktion, vilket ger långsiktig lönsamhet.

Nötkreaturens behov av vinterfoder bidrar till att cirka 45 procent av den svenska åkermarken används för vallodling, det vill säga gräs- och klöverproduktion. Även hästar och andra idisslare behöver vinterfoder från vallar.

Att ge rätt mängd vall med rätt näringsinnehåll till djuren är det bästa för klimatet, då samma mängd foder kan räcka till betydligt fler djur. Vallfodrets kvalitet är helt avgörande för djurens tillväxt, hälsa och övriga produktion. Det är vilken vallfröblandning och hur odling av vallen sker som påverkar att det blir korrekt näringsinnehåll. Vid odling av vall till djuren behöver man göra ständiga anpassningar och analyser då ingen skörd är den andra lik.

Ett bra foder måste ha en god balans av protein, mineraler och fibrer. Protein är kroppens byggstenar och behövs bland annat för att bygga upp celler och för att bilda enzymer och hormoner. Baljväxter som klöver och lusern ger högre proteinhalt till våra kor än gräs, men även en hög kvävegiva kan öka proteinhalten. Hur mycket fibrer vallen innehåller påverkar hur väl djuren kan bryta ned vallen i matsmältningen och ta till sig näringen. En ko förväntas äta mindre av ett foder som innehåller mycket fiber och har en låg smältbarhet i magen. Att ta analys på de viktigaste mineralerna i vallfodret ger både en bra grund för foderstatsberäkningar, val av mineralfoder och information inför nästa års växtodlingsplan och gödslingsstrategi. Mineralerna varierar betydligt mer i vall än spannmål.

Foderanalys är ett av djurproducentens viktigaste verktyg både för en lönsam, klimatsmart och långsiktigt hållbar produktion. Ett bra vallfoder är en förutsättning för friska hälsosamma nötkreatur med god tillväxt samt bra produktion av mjölk. Genom foderanalys kan djurproducenten prissäkrar sin skörd som en del i att hålla nere foderkostnader, en annan viktig dimension är att minska fodersvinnet och kombinera fodret till en hälsosam och god måltid till djuren.

Det finns som sagt många klimat- och lönsamhetsvinster att göra genom att använda det foder som finns på rätt sätt. Foderanalyser är ett mycket viktigt redskap för bästa användning av foder, i kombination med rådgivning. Om fodret smakar gott ökar djurens goda aptit och välmående. För bra foder är det avgörande med korrekt hygienisk hanteringen och hur fodermixen sätts samman.  Med rätt mix av foder kan man även undvika att vissa grupper av djur kan bli överutfodrade.

Inom HKScan fortsätter arbetet med att stärka konkurrenskraften för de svenska djurproducenterna. Bland annat har HKScan och North European Oil Trade Oy undertecknat ett avtal om leveranser av restprodukter från bioetanolproduktionen. Vid tillverkning av bioetanol används olika socker- eller stärkelserika växter. Genom samarbetet kan HKScan ebjuda protein- och energirika restprodukter från etanoltillverkningen som en del av sitt fodererbjudande till kontrakterade leverantörer. En produkt som kombineras med den egna foderskörden för näringsriktigt foder till djuren. Samarbetet gynnar även miljön och klimatet.

Utöver innovativa foderkoncept erbjuder HKScan sina leverantörer rådgivningstjänster. Rådgivarna är experter på primärproduktion och besöker gårdar och samarbetar med leverantörerna bland annat i frågor som gäller förbättring av lönsamhet och djuromsorg. Leverantörerna kan även anlita HKScans kompetens inom genetik.

Källa:

HKScan Agri-tidning nr 1, 2016 samt Hushållningssällskapet

Nötkött & klimat, Svenskt kött 2016

Anna-Maria Larsson, foderchef HKScan i Sverige, e-post: anna-maria.larsson@hkscan.com

Kommentera