SMAKBILDER_GRIS_KARRE__M_BEN_21909

Svenska Köttföretagen lanserar nytt system för ursprungskontroll av kött

Branschorganisationen Svenska Köttföretagen, vilka HKScan är delägare i,  satsar nu stora resurser på en ny metod för att förhindra fusk med köttets ursprungsmärkning. Med hjälp av analyser på olika varianter av några grundämnen, s.k. isotoper, kan köttets ursprung härledas.

En pilotstudie med provtagning av kött i slakterier och på charkföretag har pågått det senaste året och inom kort inleds provtagningar i butik.

– Vi har kommit så långt i pilotstudien att vi är redo att ta prover i butikerna, säger Svenska Köttföretagens VD Hans Agné. Det är viktigt att konsumenterna är trygga med att ursprungsmärkningen på köttet stämmer. Står det att det är svenskt så ska det också vara det.

Testerna visar att det med stor tillförlitlighet går att göra åtskillnad på svenskt, danskt eller tyskt kött, även om länderna ligger nära varandra. Ambitionen är att systemet ska göra det möjligt att spåra kött till landets olika regioner och till gårdar i enskilda områden.

Metoden bygger på analys av den naturliga isotopsammansättningen i vattnet på de svenska gårdarna. Isotoperna ger ett avtryck på köttet som är mycket tydligt. Även om djuren får i sig till exempel vassle eller dricker annat så finns avtrycket från grundvattnet kvar.

En del i projektet är uppbyggnad av en nationell referensdatabas. Arbetet sker i samarbete med laboratoriegruppen Eurofins.

– Vi har väldigt hög tillförlitlighet i våra provsvar. Inledningsvis har vi arbetat i avgränsade delar av landet. Nu går vi vidare och bygger upp en fullskalig verksamhet. Vi ser också över hur arbetet framöver ska praktiseras, säger Hans Agné, som räknar med att databasen ska vara fullt utbyggd i september.

Mer information om ursprungskontroll finner ni på Svenska Köttföretagens hemsida http://www.kottforetagen.se/ursprungskontroll-av-koett.html

Kommentera