1086_20cm (2) (002)3

Nytänkande samarbete sparar 1 300 ton koldioxid per år

Ett unikt samarbete mellan HKScan, Skara energi och SUEZ (tidigare SITA) minskar utsläppen av fossil koldioxid med mer än 1 300 ton per år. Samarbetet innebär att deponigas från SUEZ anläggning nu används i produktionsprocessen i HKScans anläggning. Ett gemensamt initiativ som man hoppas ska inspirera andra företag och kommuner runt om i landet till nytänkande miljösatsningar.

Sedan tidigare har SUEZ levererat deponigas från sin anläggning i Rödjorna till Skara Energi. Gasen har använts som bränsle i fjärrvärmeverket Harven. På Skara Energi funderade man på om det inte gick att använda gasen ännu effektivare och smartare. Lösningen blev en gasledning mellan SUEZ och HKScans anläggningar i Skara. HKScan investerade i en gaspanna som kopplades i hop med SUEZ anläggning, och HKScan har nu börjat använda deponigas i produktionsprocessen i stället för olja.

Magnus Jacobsson, vd Skara Energi:

– Genom ett nytänkande samarbete skapar vi fyra vinnare. Vår gemensamma miljö som gynnas av mindre koldioxidutsläpp. Vi på Skara Energi bidrar till att göra Skara mera hållbart och attraktivt. Vi signalerar att vi är en kommun som sätter miljötänkande i centrum. HKScan får ökad konkurrenskraft eftersom deponigas är billigare än olja och deponigasen från SUEZ kommer till bättre nytta.

Satsningen är ett exempel på när miljö och ekonomi går hand i hand. Stefan Thörn, platschef på HK Scan i Skara, ser projektet som en långsiktig miljösatsning:

– Viktigast för oss är att vi kan stärka vårt miljöarbete genom att kraftigt minska användningen av fossilt bränsle. Vi har investerat i en ny gaspanna och kringutrustning som minskar vårt behov av olja med 500 kubikmeter, vilket minskar koldioxidutsläppen med mer än 1 300 ton per år. Kostnaden för investeringen tjänar vi in genom att vi nu kan använda deponigas som är billigare än olja.

För Ulf Kraft, regionchef på återvinningsföretaget SUEZ, är detta ett projekt som ligger honom extra varmt om hjärtat:

– Att deponigas, som är en restprodukt, kan göra nytta i en verksamhet och bidra till en minskad klimatpåverkan är mycket glädjande. Här i Skara bidrar gasen till att vi kommer närmare en cirkulär ekonomi där avfall och restprodukter återförs som råvara i kretsloppet. Det känns mycket bra!

Fakta

I Sverige släpper vi ut cirka 10 ton koldioxid per person och år. En koldioxidminskning på 1300 ton motsvarar utsläpp från cirka 130 personer per år.

 

Du finner mer information i vårt pressrum.

Till pressmeddelandet

 

Foto från vänster: Magnus Jacobsson , Skara Energi. Ulf Kraft, Suez( fd, Sita). Sven-Olof Wallgren , Veolia Skara. Håkan Ehn, Skara Energi & Stefan Thörn, HKScan Skara

Kommentera