HKScan Sweden har minskat sin klimatpåverkan med -72 procent

HKScan i Sverige har minskat klimatpåverkan med 72 procent. Det var 2003 som HKScan i Sverige satte sitt första klimatmål att minska sina klimatutsläpp med -50 procent till år 2020. Redan efter 2015 har företaget gjort betydligt bättre än så och minskat sina utsläpp med hela -72 % jämfört med basåret 2003.

– För att lyckas måste alla i företaget ta ansvar och jobba med sin klimatpåverkan. Vi har inom företaget sedan start satt tydliga klimatmål för verksamheten. Mål som vi sedan följer upp årligen, berättar Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetschef HKScan Sweden.

Varje år redovisar HKScan Sweden sina klimatförbättringar i Hagainitiativets klimatrapport. Den 2 maj släpptes rapporten för 2015.

– Att HKScan kunnat minska sina klimatutsläpp med hela -72 procent sedan 2003 beror på en bred arbetsinsats och minskade utsläpp inom alla kategorier. Hälften av minskningen har uppnåtts genom att HKScan från och med 2015 köper till 100 procent ursprungsmärkt vattenkraftsel. Att växla produktionen till ”grön el” och bioånga har gjort att förbrukning av fossila bränslen för uppvärmning minskat radikalt, förklarar Annelie Lundell.

HKScan har även fokuserat på transporter, tjänstebilar men även på att byta till mer klimatsmarta förpackningsmaterial.

– Under förra året bytte vi ut alla våra konsumentförpackningar till en klimatsmart förpackning med hög andel återvunnen PET. Förändringen innebär att koldioxidutsläppen för trågen halveras, avslutar Annelie Lundell.

Läs mer i Hagainitiativets klimatrapport 2015:
http://hagainitiativet.se/aktuellt/klimatbokslut/

Kommentera