HKScan Sweden fick höga poäng i WWF Soy Scorecard!

För att kartlägga hur olika företag i livsmedelskedjan arbetar med ansvarsfullt producerad soja har WWF gjort ett scorecard. Soja är en viktig proteinkälla i djurfoder och den globala efterfrågan ökar i takt med befolkningsökningen och mer efterfrågan på animalieprodukter. För HKScan är ansvarsfullt producerad soja en viktig del av en hållbar köttproduktion från gård till bord.

HKScan Sweden har fått högst poäng i WWFs scorecard i kategorin Kött- och äggproducenter! Det är mycket glädjande att det arbete vi har lagt ner i den Svenska Sojadialogen och som enskilt företag har gett så goda resultat.

HKScan Sweden är som vi tidigare skrivit om medlem i Svenska Sojadialogen och har tillsammans med de andra medlemmarna säkerställt att all den soja som används i djurens foder, eller för direkt konsumtion, är ansvarsfullt producerad.

Ansvarsfull sojaproduktion innebär att sojan är certifierad enligt RTRS eller ProTerras standard och kontrollerad av en tredje part. Standarden omfattar närmare 100 kriterier både vad gäller miljö och socialt ansvar, och säkerställer bland annat att arbetare får lagstadgade löner och att expansion av odlingar inte sker i områden med höga naturvärden, som Amazonas.

Läs mer om HKScan’s arbete här

Kommentera