lamm

Svensk lammkött från HKScan hos Coop

Producentgruppen Lamm i Värmland, som består av ett femtontal lammproducenter i Värmland, blir från och med april/maj nya leverantörer av svenskt lammkött under varumärket Coop. Totalt kommer dessa producenter att stå för cirka 20 procent av det lammkött som säljs under Coops varumärke runt om i landet. Formellt tecknas avtalet med HKScan som är Coops huvudpartner för kött under deras eget varumärke.

Idag är enbart cirka 30 procent av den totala lammkonsumtionen i Sverige svenskt kött. Samtidigt finns det en stadig trend och utveckling på allt fler svenska och svenskodlade produkter.

Med fortlöpande med rådgivning och produktionsutveckling försöker HKScan tillsammans med sina djurleverantörer hela tiden möte efterfrågan och öka tillgången på svenskt lammkött runt om i våra butiker. Idag kan HKScan erbjuda lammprodukter från flera olika raser och justering av lammningstider gör att det går att få ett flöde av svenskt lammkött året runt.

– Vi ser en starkt ökande trend och efterfrågan på svenskt lammkött och mycket glada över vårt långsiktiga samarbete med Coop och Producentgruppen Lamm i Värmland. Ett samarbete som kommer säkra tillgång på svenskt lammkött i Coop-butikerna framöver, säger Elisabeth Svensson, lammchef HKScan.

För ytterligare information till journalister:
Elisabeth Svensson, lammchef HKScan, tfn: 044-10 40 63
HKScan Sweden mediejour, tfn: 08-725-85 10

Kommentera