kottbullar

HKScan producerar säkra köttbullar

Med anledning av dagens inslag i TV4-morgonprogram är det lätt att få intrycket av Marie-Louise Danielsson Tham att alla köttbullar skulle vara smittade av listeria, så är inte fallet.

På HKScan i Skara producerar vi nästan 3 miljoner köttbullar om dagen.

Vi har ett omfattande kontrollprogram på samtliga av våra anläggningar och det gäller även vår produktionsanläggning i Skara där vi tillverkar köttbullar. I vår omfattande provtagning har vi under åren ej funnit några fall av listeria kopplat till våra köttbullar.

Vår produktion har hög automatisering, ingen mänsklig hand rör köttbullen innan den förpackats. Vid tillagning når våra köttbullar upp i en temperatur av 72 grader vilker är en av våra viktigaste kontrollpunkter.

Därefter går alla köttbullar automatiskt in i en frys där nedkylning sker och därefter direkt ner i en förpackning. I förpackningen är det modifierad atmosfär, vilket betyder att syret är ersatt med koldioxidgas, detta försvårar tillväxten av bakterier och ger en längre hållbarhet.

Den höga livsmedelssäkerheten som vi har är tack vare att vi har kontroll på värmebehandling av köttbullarna men också av att vi har rent i både lokaler och utrustning. Vi inspekterar dagligen innan vi startar tillverkningen, vi tar kontinuerligt prover på utrustning och i lokaler för att säkerställa en effektiv rengöring.

Vi har sedan 2015 tagit ut mer än 1000 kontrollprover för analys och alla har varit utan anmärkning. Så att påstå att köttbullar inte går att äta kalla som Marie-Louise Danielsson Tham gjorde i morse är ur vårt perspektiv grundlöst.

Vid ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta Annelie Lundell, Kvalitets-och Hållbarhetsdirektör HKScan Sweden.

Kommentera