kor

Stora miljövinster HKScan i Skara

Förnyelsebar energi i Skara – oljebehovet har minskat med ca 85 procent

HKScan i Skara har det senaste halvåret övergått till en stor del förnyelsebar energi då den andra etappen verkställdes fullt ut under hösten. Förändringen har genomförts i två steg och har inneburit att HKScan sänkt sitt oljebehov på anläggningen med 85 procent, från 370 kbm/år till beräknat 55 kbm/år.

Att gå över till förnyelsebar energi är en naturlig del av HKScans miljöstrategi för att minska företagets klimatpåverkan, men det är också en mycket god ekonomisk investering. Fjärrvärmen står idag för värme i lokaler samt uppvärmning av vatten, medan biogasen svarar för det mesta av den ånga som används. Projektet i Skara, genomförs i samarbete med driftsansvariga Dalkia(Veolia) och gjordes i två steg. Första etappen var uppkoppling till fjärrvärme.

– Vi har tidigare värmt våra lokaler och tillverkat ånga med hjälp av olja vilket inneburit att vi förbrukat 1 100 kubikmeter årligen, något som inte skulle vara försvarbart i längden, varken ekonomiskt eller ur ett miljöperspektiv. Inte minst med tanke på de klimatmål, med kraftigt sänkta koldioxidutsläpp, företaget har satt upp fram till år 2020, berättar Stefan Thörn, platschef på anläggningen i Skara.

I detta instämmer Vera Söderberg, hållbarhetschef för HKScan.

– Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen med 50 % och i och med övergången från olja till fjärrvärme och biogas i Skara så minskar våra totala utsläpp med cirka fyra procent. Det kanske inte låter så mycket men i de här sammanhangen är det en väsentlig förbättring!

Andra etappen vid Skara-anläggningen avslutades i höstas och numera får HKScan tillgång till biogas från Skara Energi.

– Biogasen innebar att vi köpte in en ny gaspanna som till stora delar har ersatt den tidigare oljepannan. Biogasen behövs som ett komplement för att tillverka den ånga vår industri är beroende av. Ett visst oljeberoende kommer vi att ha kvar, men efter förändringen har vi minskat vår förbrukning av olja med ca 85 procent, förklarar Stefan Thörn.

 

Kommentera