Vi kräver krafttag mot fuskare

Alla branscher vinner på att fuskare försvinner. Branschorganisationen Svenska Köttföretagen (där HKScan Sweden är ett av medlemsföretagen) vill att uppsåtligt fusk straffas hårt. Det är viktigt att myndigheterna nu utreder de misstänkta fallen omgående och att eventuellt fusk leder till rättsliga åtgärder.

”Förutom ett löpande kontrollarbete krävs också åtgärder och straff som tydligt avskräcker”, säger Hans Agné, Vd för branschorganisationen Svenska Köttföretagen AB.

För att öka kontrollen i livsmedelskedjan arbetar Svenska Köttföretagen med ett projekt sedan våren 2015, som säkerställer råvarans rätta ursprung. Det handlar om en ny teknik som med stor säkerhet kan fastställa om köttet är svenskt. Om allt faller väl ut kan detta vara verklighet redan till sommaren 2016.

Läs hela pressmeddelandet på http://www.kottforetagen.se

Kommentera