HKScans export till Asien tar nästa steg

HKScans export till Asien tar nästa steg
– välbesökt lansering av Rapsgris® i Hongkong
HKScan öppnade officiellt sitt lokala Asienkontor och lanserade Rapsgris® -produkterna i Hongkong den 13 januari 2016. Vid evenemanget deltog lokala samarbetspartner, Finlands beskickning i Hongkong, myndigheter och medierepresentanter. Vid evenemanget för inbjudna gäster hölls tal av representanter för HKScan samt av den finska professorn Pekka Puska som är expert på folkhälsan.

De saftiga och möra Rapsgris® -produkterna, som innehåller rikligt med omega-3-fettsyror, har en central roll i HKScans produktsortiment på marknaden i Asien där de lanseras under namnet Flodins® Omega-3 pork. De lokalt unika produkterna lanseras först i restauranger och sedan inleds försäljning till parti- och detaljhandeln.

Asien har redan länge varit ett viktigt exportområde för HKScan. Exempelvis till Japan, där konsumenterna värdesätter rena råvaror, exporterar HKScan sidfläsk och ytterfilé av gris. Till Korea och Malaysia exporterar bolaget kycklingvingar och -lår från Danmark och till andra länder i Asien bland annat grisfötter och inälvor från Sverige.

”Tidigare har vi enbart exporterat djupfryst kött till Asien. Det nya är nu att vi exporterar färskvaror. De finländska rapsgrisprodukterna når de lokala kunderna via en obruten kylkedja på ett dygn”, säger Jukka Nikkinen, Executive Vice President för affärsverksamheten Away from Home på HKScan.

Rapsgris® är ett svar på den ökande medvetenheten om hälsa och ansvarstagande i Asien
På marknaden i Asien bygger efterfrågan på en vilja att både äta och leva mer hälsosamt, och detta utnyttjar HKScan i sin export. Att satsa på en hälsosam kost är en växande trend, särskilt bland unga asiater som bor i städerna.

”HKScan är känt för sina såväl välsmakande som högklassiga och hållbart producerade produkter. Det känns bra att lansera produkter i premiumsegmentet i Hongkong i en tid då de lokala konsumenterna blir allt mer medvetna om högkvalitativa, rena och säkra livsmedel samt hållbara produktionssätt”, säger HKScans vd Hannu Kottonen.

”Produktionskedjans transparens, köttråvarans spårbarhet samt den goda situationen i fråga om djursjukdomar är HKScans trumfkort även inom exporten. Exempelvis har man nolltolerans mot salmonella i Finland och Sverige, vilket är ovanligt i Europa och även globalt”, tillägger Hannu Kottonen.

Fortsatt arbete för att främja export
HKScan eftersträvar tillväxt även på det kinesiska fastlandet, i Japan, Singapore, Korea och på de övriga marknaderna i Asien. En expansion till Hongkong och därigenom till övriga Asien är en del av bolagets strategi för lönsam tillväxt. Enligt vd Hannu Kottonen är lokal närvaro på marknaden i Asien en förutsättning för att koncernen ska kunna utveckla sin export.

”Vid sidan av Hongkong tänker HKScan öppna ett säljbolag i Kina omedelbart när ärendet har behandlats klart av myndigheterna och export från Finland till Kina kan inledas. Det är viktigt att myndighetsarbetet med att få exporttillstånd för olika köttslag och förädlade produkter fortsätter systematiskt och effektivt i alla koncernens produktionsländer. Vårt kontor i Hongkong är en agent med kommissionsavtal. Framöver kommer kontoret även att erbjuda andra högklassiga nordiska livsmedelsvarumärken möjlighet att ta steget in på den växande marknaden i Asien via oss”, säger Hannu Kottonen.

HKScan har för närvarande export till närmare 50 länder runt om i världen.

För mer information till media, kontakta:
Närmare upplysningar lämnas av vd Hannu Kottonen, HKScan Abp. För kontakt med honom, begär samtal via koncernens kommunikationsdirektör Marja-Leena Dahlskog, marja-leena.dahlskog@hkscan.com eller tfn +358 10 570 2142.

Kommentera