Kräv hållbar sojaproduktion

Idag skriver medlemmarna i Sojadialogen på SvD Näringsliv debatt:

”Vi är 28 svenska livsmedelsföretag och organisa­tioner som är med i utvecklingen av en global marknad för ansvarsfullt producerad och certifierad soja. Därmed bidrar vi till att minska avskogningen i Sydamerika och till minskade utsläpp av växthus­gaser. Fler företag måste nu ta ansvar för att stoppa avskogningen.” Läs hela debattartikeln här.

Svenska Sojadialogen är ett nätverk av svenska jordbruksproducenter, foderföretag, matproducenter och handelsföretag i hela kedjan från jord till bord och WWF. HKScan Sweden är en av medlemmarna.

Kommentera