Inga otillåtna läkemedelsrester i svenska köttprover

Under 2014 hittades inga spår av läkemedelsrester i svenskt kött, fisk, ägg, mjölk eller honung. Även för andra ämnen som tungmetaller, andra miljöföroreningar och mögelgifter, var halterna i de flesta fall låga och under gränsvärdena.

Svensk produktion

Under 2014 tog Livsmedelsverket närmare 5000 prover från svenska levande djur och animaliska livsmedel som kött, fisk, ägg, mjölk och honung. Syftet är att övervaka att maten inte innehåller otillåtna halter av olika ämnen som läkemedel, bekämpningsmedel eller miljögifter. Resultaten från kontrollprogrammet 2014 av restsubstanser i animaliska livsmedel visar, liksom tidigare år, tydligt att företagarna följer reglerna för läkemedelsanvändning till livsmedelsproducerande djur och att tillväxtbefrämjande medel inte används i Sverige

Enligt en rapport från European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) så är Sverige det land inom EU som använder minst antibiotika till djur.

Miljögifter

När det gäller de främmande ämnena kadmium, bly, kvicksilver, klorerade organiska miljöföroreningar och mögelgifter så är förekomsten i animaliska livsmedelfrämst ett resultat av förorening av djurfoder som i sin tur kan bero på utsläpp av föroreningarna i miljön eller naturlig produktion av mögelsvampar (mögelgifter). Inga detekterbara halter av bekämpningsmedel i animaliska livsmedel hittades.

Mot denna bakgrund kan konsumenten känna sig trygg med att svenska animaliska livsmedel inte innehåller läkemedel eller andra främmande ämnen som utgör någon hälsorisk.

Även importerade livsmedel är säkra

Under 2014 importerades nästan 4000 sändningar med animaliska livsmedel till EU via den svenska gränskontrollen. Restsubstanser och tungmetaller analyserades från 82 prover. Samtliga prover var fria från läkemedelsrester och tungmetaller.

Kommentera