HKScan strävar efter högt djurskydd

Måndagen den 26 oktober 2015, visades film rörande bristande djuromsorg från produktionsanläggningen i finska Paimion Teurastamo Oy i debattprogrammet MOT, i finsk TV – Rundradion Ab (YLE). Aftonbladet har idag publicerat samma finska bildmaterial. HKScan-koncernen förvärvade 50 procent av aktierna intressebolaget, finska Paimion Teurastamo Oy, i somras.

HKScan har en strikt policy som omfattar all personal och alla anställda hos företagets intresseföretag och kontraktsleverantör för hur djur ska behandlas i enlighet med lagar och regler. HKScan strävar även efter hög arbetsmiljö för all personal. HKScans produktionanläggningar kontrolleras dagligen av olika myndigheter för att säkerställa att alla regler efterlevs. Alla djur genomgå en officiell veterinär inspektion innan de godkänns för slakt. Dessa inspektioner är lagstadgad och inspekterande veterinär är skyldig att rapportera eventuella avvikelser till företaget och myndigheter. Enligt HKScans policy ska alla avvikelser åtgärdas omedelbart.

Filmerna som sändes i finsk TV (programmet MOT) visar stora avvikelser från det som är normalt produktionsförfarande vid Paimio-anläggningen. Avvikelserna är helt oacceptabla och strider mot HKScans värden och djuromsorgsarbete. HKScan beklagar djupt att detta skett och tar avvikelserna på största allvar.

HKScan Finland ska nu vidta omedelbara åtgärder för att säkerställa att lagar och rutiner följs, drivgångar förbättras och personalen utbildas. HKScans långa erfarenhet av djuromsorgsarbete ska användas för att utveckla den finska verksamheten vid Paimion Teurastamo.

För att vara öppna med det förbättringsarbete i verksamheten vid Paimion Teurastamo kommer HKScan öka möjligheterna för gäster att besöka produktionsanläggningen, givetvis utan att kompromissa med koncernens höga krav på hygien och livsmedelssäkerhet.

Medie hänvisas till HKScan Sweden mediejour: 08-725 85 10

Kommentera