KCFs gemensamma syn på IARCs rapport

Branschorganisationen: Kött- och charkföretagens syn på IARC:s kommande rapport

SVT publicerade på fredagsmorgonen (23/10) uppgifter om en förväntad rapport från IARC, International Agency for Research on Cancer, som kommer att publiceras under måndagen den 26 oktober. I rapporten förväntas processat kött att utvärderas och placeras in i någon av de grupper som IARC använder.

Den svenska kött- och charkbranschen är trygga med de nya kostråd som Livsmedelsverket presenterade under 2014. För rött kött och charkprodukter baseras Livsmedelsverkets kostråd på en stor studie från World Cancer Research Fund (WRCF) som publicerades 2007. Utöver detta gjorde Livsmedelsverket en egen risk-nyttovärdering där all senare forskning på området beaktades. Livsmedelsverket konstaterade då att köttprodukter fyller en viktig funktion i en balanserad och hälsosam kost.

Livsmedelsverkets rekommendation är att man tryggt kan äta rött kött och charkprodukter upp till 500 gram tillagat per vecka. I kött finns viktiga näringsämnen såsom järn, zink, selen och vitamin B12 som för vissa målgrupper är svåra att tillgodogöra i tillräcklig mängd utan att äta kött.

Besök gärna KCFs hemsida på http://www.kcf.se för mer information.

Kommentera